Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorFlinkman, Jorma
dc.date.accessioned2021-06-29T07:21:15Z
dc.date.available2021-06-29T07:21:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76894
dc.description.abstractTässä toimintatutkimuksen keinoin toteutetussa koulutusteknologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa käsitellään Etelä-Savon ammattiopistossa (Esedu) vuonna 2020 tehtyä verkko-opetuksen kehitystyötä. Verkko-opetuksen merkitys ammatillisessa koulutuksessa kasvaa nykyisin nopeasti. Tämän vuoksi ammatilliset oppilaitokset kehittävät paremmin toimivia verkko-opetuksen toimintamalleja. Etelä-Savon ammattiopistossa toteutettiin kehityshanke, jonka tuloksena luotiin ns. ”Esedun verkko-opetuksen toimintamalli”, jonka pohjalta verkko-opetusta jatkossa toteutetaan. Kehityshankkeessa oli useita erillisiä tavoitteita. Käytössä aiemmin olleista kahdesta verkko-oppimisympäristöstä luovuttiin ja niiden tilalle otettiin käyttöön uusi verkko-oppimisympäristö-Kippo. Vanhoissa järjestelmissä olleita materiaaleja siirrettiin uuteen järjestelmään. Osana kehitystyötä otettiin käyttöön yhtenäinen verkkokurssien toteuttamismalli (Käsikirjamalli) ohjaamaan uusien verkkokurssien rakentamista. Keskeinen osa kehitystyötä oli uusi tukipalvelukokonaisuus, joka auttaa opettajia sekä opiskelijoita heidän verkko-opiskelussansa ja verkko-oppimisympäristön käytössä esiin tulevissa kysymyksissään. Tukipalvelun rungon muodostavat opettajia tukevat verkko-opetuskoordinaattorit sekä opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu Entteri-tukipalvelu. Monin eri tavoin oppilaitoksen verkko-opetusta uudistaneen kehittämistyön taustalla on useita teoreettisia teemoja, jotka ovat ohjanneet työtä. Näitä ovat mm. toimintakulttuurin muutos, tukipalvelujen muotoilu, opettajien digitaaliset taidot, TPACK-malli sekä opettajien tarvitsema tietotekninen ja pedagoginen tuki.fi
dc.description.abstractThis study, which is carried out by means of action research and is part of the field of educational technology, deals with the development work of e-learning carried out in 2020 at Etelä-Savo Vocational College (Esedu). The importance of e-learning in vocational education is currently growing rapidly. As a result, VET institutions are developing better functioning e-learning models. A development project was implemented at Etelä-Savo Vocational College, as a result of which a so-called “Esedu's e-learning operating model”, on the basis of which e-learning will be implemented in the future. The development project had several separate objectives. The two previously used e-learning environments were abandoned and replaced by a new e-learning environment, Kippo. Materials from the old systems were transferred to the new system. As part of the development work, a unified online course implementation model (Handbook model) was introduced to guide the construction of new online courses. A key part of the development work was a new support service package that helps teachers and students in their e-learning and use of the e-learning environment in their emerging issues. The backbone of the support service consists of e-learning coordinators supporting teachers and the Entteri Support Service for teachers and students. In many different ways, the development work that has reformed the school's e-learning is based on several theoretical themes that have guided the work. These include e.g. change in the operating culture, design of support services, teachers' digital skills, the TPACK model and the IT and pedagogical support needed by teachers.en
dc.format.extent112
dc.language.isofi
dc.titleKohti uutta verkko-opetusta : kuinka kehitetään verkko-opetusta Etelä-Savon ammattiopistossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106294084
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiafi
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiaen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoimintatutkimus
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoverkkopedagogiikka
dc.subject.ysotukipalvelut
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysooppimisympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record