Show simple item record

dc.contributor.advisorAarto-Pesonen, Leena
dc.contributor.authorJaakola, Joni
dc.contributor.authorNivala, Jenna-Maria
dc.date.accessioned2021-06-28T13:13:11Z
dc.date.available2021-06-28T13:13:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76861
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikuntaa opettavien luokanopettajien käsityksiä kompetenssistaan toteuttaa vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaista liikuntakasvatusta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kartoittaa luokanopettajien käsityksiä liikuntakasvattajan kompetenssia rakentaneista merkityksellisistä tekijöistä. Lisäksi tutkimus selvitti luokanopettajien käsityksiä vuoden 2014 opetussuunnitelman toimivuudesta liikuntakasvatuksen tukena sekä opetussuunnitelman mukaisen liikuntakasvatuksen toteuttamisen haasteista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, fenomenologis- hermeneuttisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kevään 2021 aikana. Haastateltaviksi valikoitui kahdeksan luokanopettajaa, jotka työskentelivät vuosiluokilla 3–6 ja vastasivat vähintään oman luokkansa liikuntakasvatuksen järjestämisestä. Tulosten mukaan seitsemän luokanopettajaa koki kompetenssinsa liikuntakasvatuksen järjestämiseen hyvänä tai erinomaisena ja yksi vähäisenä. Kompetenssin rakentumisessa yksi merkittävimpiä tekijöitä oli opettajankoulutus. Sen koettiin antaneen valmiuksia erityisesti liikuntakasvatukseen liikuntatunneilla sekä hieman myös liikuntatuntien ulkopuoliseen liikuntakasvatukseen. Muita merkittäviä valmiuksia antavia tekijöitä olivat liikuntaharrastuneisuus ja -tausta, kokemus, koulun sisäinen toimintakulttuuri sekä resurssit. Kaikki luokanopettajat pitivät opetussuunnitelmaa liikuntakasvatuksen näkökulmasta vapauksia antavana sekä väljänä. Osa opettajista piti opetussuunnitelman vapaudesta, koska he pystyivät toteuttamaan kokemustensa kautta kertyneitä ideoita. Osa taas koki vapauden ajavan heidät tilanteeseen, jossa he olivat oman luovuutensa varassa. Opetussuunnitelman vapauden tuoma epävarmuus korostui vähemmän kokeneilla luokanopettajilla.fi
dc.format.extent105
dc.language.isofi
dc.subject.otherkoulun liikunta
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä kompetenssistaan vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaiseen liikuntakasvatukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284051
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysoperuskoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record