Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorYli-Antola, Emilia
dc.date.accessioned2021-06-28T05:59:31Z
dc.date.available2021-06-28T05:59:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76850
dc.description.abstractYritysvastuuraportointi on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä aihe, jonka merkitys tiedostetaan organisaatiossa kansainvälisesti. Tässä tutkimuksessa tutustutaan suurten suomalaisten yritysten yritysvastuuraportoinnin toteuttamiseen ja sosiaalisen vastuun painotuksiin kirjoitushetkellä tuoreimman aineiston pohjalta. Tavoitteena on löytää yritysten julkaisuista yhtäläisyyksiä, merkittäviä eroja tai toistuvia malleja, ja luoda niiden kautta informatiivinen katsaus vastuuraportoinnin käytänteisiin vuonna 2021. Aihetta lähestytään yritysvastuun ja vastuuraportoinnin teorioiden pohjalta. Yritysvastuu tarkoittaa toiminnan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäris- töllisten vaikutusten tiedostamista ja huomioimista, sekä pyrkimystä kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan pitkällä aikavälillä. Organisaatiot jakavat näistä ponnisteluista tietoa vastuuraportoinnilla, jonka toteuttamisen avuksi on kehitetty lukuisia ohjeistoja. Kansainvälinen Global Reporting Initiative on ra- portointiohjeistoista suurin, tunnetuin ja käytetyin. GRI pyrkii vastuuraportoin- nin yleistettävyyden, uskottavuuden ja vertailukelpoisuuden parantamiseen ja ohjeistaa yrityksiä raportointiprosessissa ja sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen tiedon jakamisessa. Tutkimus on toteutettu analysoimalla 25 eri toimiloilla operoivan organi- saation yritysvastuun julkaisuja, eli erillisiä yritysvastuuraportteja, yhdistetyn vuosiraportin vastuuosioita ja GRI-indeksiliitteitä. Aineistoa tutkitaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin ja eritellään kuvailun ja taulukoinnin avulla. Tuloksena havaitaan, että vaikka kaikkien tutkittavien yritysten vastuujulkaisut eroavat toisistaan vastuutiedon määrän suhteen, pysyvät raporttien sisällöt, rakenteet ja painotukset hyvin vastaavanlaisina dokumentin muodosta, laissa velvoitetusta raportointipakosta tai yrityksen toimialasta riippumatta. Voidaan siis todeta, että suomalaisten yritysten kontekstissa on nähtävillä sosiaalisen vastuun raportoinnin yhtenäinen trendi.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otheryritysvastuuraportointi
dc.titleSosiaalisen yritysvastuun raportointi suurissa suomalaisissa yrityksissä vuonna 2021
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284042
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysoGlobal Reporting Initiative
dc.subject.ysososiaalinen vastuu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record