Show simple item record

dc.contributor.advisorSuni, Minna
dc.contributor.authorTörmänen, Sanni
dc.date.accessioned2021-06-18T07:30:56Z
dc.date.available2021-06-18T07:30:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76693
dc.description.abstractTutkielmassani tarkastelen aikuisten S2-lukutaito-oppijoiden digitaalisia tekstitaitoja, jotka ovat tämän päivän tietoyhteiskunnassa perinteisen luku- ja kirjoitustaidon ohella tärkeitä kansalaistaitoja. Aikuiset S2-lukutaito-oppijat ovat yksi niistä ihmisryhmistä, jotka tarvitsevat erityistä tukea pysyäkseen digitalisaation kelkassa. Olen yhdistellyt aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä digitaalisten tekstitaitojen määritelmiä ja kuvauksia, ja tässä tutkimuksessa tarkoitan digitaalisilla tekstitaidoilla kykyä hankkia ja arvioida informaatiota, tuottaa digitaalista sisältöä, olla vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä ja hyödyntää informaatiota oppimiseen, identiteetin rakentamiseen ja kansalaisaktiivisuuteen. Osataitoihin kytkeytyvät tekniset, kognitiiviset, sosiaaliset sekä turvallisuustaidot. Analysoin aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen aineisto on kerätty Jyväskylän yliopiston Perustaidot haltuun -hankkeessa, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto vuosina 2017–2020. Hankkeessa kehitettiin aikuisten maahanmuuttajien parissa työskenteleville opettajille ja ohjaajille suunnattu täydennyskoulutus. Aineistoni koostuu pilottikoulutuksen tehtävistä, joita opettajat ja ohjaajat palauttivat Peda.net-ympäristöön, sekä haastatteluista, joihin osallistui kaksi opettajaa ja kaksitoista opiskelijaa. Haastattelujen aikana otettiin aineistoksi myös kuvia opiskelijoiden ja toisen opettajan puhelimista. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millainen käsitys aikuisten S2-lukutaito-oppijoiden digitaalisista tekstitaidoista rakentuu a) heidän omien haastatteluvastaustensa, b) haastattelutilanteiden ja niissä otettujen valokuvien sekä c) heidän parissaan työskentelevien opettajien ja ohjaajien kuvausten perusteella? 2. Miten S2-lukutaito-oppijuus vaikuttaa tekstitoimintaan digitaalisissa ympäristöissä? Tutkimuksen perusteella S2-lukutaito-oppijat käyttävät vapaa-ajallaan lähinnä älypuhelimia, kun taas tietokone on suurimmalle osalle vieras laite. Tietokoneen käytön vaikeuksiin kytkeytyy teknisiä, kognitiivisia ja kulttuurisiakin taustatekijöitä: hiiren käytössä tarvittava visuomotoriikka, selaimen elementtien hahmottaminen ja kulttuurisidonnainen lukusuunta voivat olla oppijalle uutta. Älypuhelinta S2-lukutaito-oppijat käyttävät multimodaalisin tavoin esimerkiksi yhteydenpitoon, videoiden katseluun ja kielenoppimiseen, mutta S2-lukutaito-oppijuus vaikeuttaa suomenkielisten viestien ymmärtämistä, informaation arviointia sekä kirjallista viestintää. S2-lukutaito-oppijoiden teknologian käytöstä on tehty tätä ennen vain vähän tutkimusta, ja tämä on toistaiseksi laajin analyysi kohderyhmän digitaalisten tekstitaitojen eri osa-alueista, jossa on mukana sekä tietokoneen että puhelimen käyttö. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa, muussa aikuisten maahanmuuttajien opetuksessa sekä mahdollisesti myös opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa.fi
dc.format.extent111
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaaliset tekstitaidot
dc.subject.otherS2-lukutaito-oppija
dc.titleAikuiset S2-lukutaito-oppijat digitaalisten tekstien äärellä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183889
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysokirjoitustaito
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysotietotekniikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record