Show simple item record

dc.contributor.advisorToivanen, Pekka
dc.contributor.authorMönkkönen, Konsta
dc.date.accessioned2021-06-08T10:02:03Z
dc.date.available2021-06-08T10:02:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76340
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ja millä menetelmillä musiikinhistoriaa opetetaan peruskoulun alaluokilla. Tutkimuksessani hain vastausta kahteen kysymykseen: (i) Millaista on länsimaisen taidemusiikin historian ja/tai musiikinhistorian opetus tutkimuskohteeksi valitun kunnan peruskoulun alaluokilla? ja (ii) Miten länsimaisen taidemusiikin historian ja/tai musiikinhistorian opetus suhteutuu muuhun musiikin opetukseen? Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Haastateltaviksi valittiin kuusi (6) opettajaa harkinnanvaraisella otannalla. Opettajien koulutustaustat ja heidän työuriensa pituudet vaihtelivat. Haastateltavat olivat sekä luokanopettaja- että aineenopettajataustaisia, vaikka alakouluissa usein musiikkia opettaakin luokanopettaja. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja aineisto analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien pedagogiset keinot ja toimintamallit vaihtelevat hyvinkääläisten peruskoulujen alaluokilla. Myös opettajan omat toimintamallit vaihtelevat riippuen lukuvuodesta ja opetettavasta luokasta. Pääosin musiikinhistorian opetus keskittyy alakoulun 5.:lle ja 6.:lle vuosiluokalle. Opetusta annetaan pääosin kolmella eri tavalla: (i) luentomaisesti, (ii) pääasiassa ryhmätöinä toteutettujen esitelmien avulla, tai (iii) itsenäisesti työskennellen. Oppiaineintegraatiota hyödynnetään, mikäli se on mahdollista, kuten esimerkiksi kuvataiteessa ja historiassa. Oppimateriaali ja haastateltavien koulutuksellinen tausta ohjaavat teosten ja säveltäjien valintaa, missä näkyy vahvasti musiikinhistorian kanonisuus. Musiikinhistoria nähdään yleissivistävänä oppisisältönä, jossa on tärkeää tuntea tunnetuimmat säveltäjät. Tutkimus oli tapaustutkimus, joten sen tuloksia ei voi sellaisenaan yleistää muihin kuntiin tai toimijoihin. Tutkimus voi kuitenkin toimia pohjana muille saman aiheen tutkimuksille ja näin olla osana kehittämässä musiikinhistorian opetusta.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.titleMusiikin historian opettaminen Hyvinkään peruskoulujen alaluokilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083554
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysotaidemusiikki
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikinhistoria
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record