Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Teppo
dc.contributor.authorLaakso, Anni
dc.date.accessioned2021-06-04T07:12:17Z
dc.date.available2021-06-04T07:12:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76220
dc.description.abstractLiikuntakulttuurin ja koko yhteiskunnan muutokset heijastuvat liikunnanopettajan työhön ja työnkuvaan. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat yleisimmät pedagogiset haasteet, joita liikunnanopettajat kohtaavat opetustilanteissa ja millaisin keinoin liikunnanopettajat ovat onnistuneet ratkaisemaan kyseiset ongelmat. Lähdin etsimään vastauksia näihin kysymyksiin laadullisin menetelmin. Keräsin aineiston sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi yhteensä 11 liikunnanopettajaa (kuusi naista ja viisi miestä) eri puolilta Suomea. Analysoin aineistoni käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Liikunnanopettajien yleisimmiksi haasteiksi muodostui analyysin tuloksena 22 alaluokkaa, jotka yhdistin kolmeksi pääluokaksi: oppilaslähtöiset haasteet, opettajan työskentely ja rakenteelliset haasteet. Pääluokista yleisin oli rakenteelliset haasteet, joka mainittiin jokaisen opettajan vastauksissa. Toiseksi yleisintä olivat oppilaslähtöiset haasteet. Haasteet opettajan työskentelyssä olivat yleisimpiä naisilla kuin miehillä. Kaikista haasteista yleisimmiksi nousivat olosuhteiden muutokset, opetustilat, vammat, isot opetusryhmät sekä oppilaiden heikot liikkumistaidot, mitkä saivat mainintoja useimmilta opettajilta. Liikunnanopettajien keinot toimia näissä haastavissa opetustilanteissa muodostivat yhdeksän luokkaa, joita ovat ennakointi, eriyttäminen, positiivinen pedagogiikka, oppilaan tuntemus, kasvattaminen, hyväksyminen, yhteistyö, selkeys ja soveltaminen. Tulokset osiossa tarkastelen opettajien kokemia haasteita ja niiden ratkaisemiseksi käytettyjä toimintatapoja limittäin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liikunnanopettajien kokemat yleisimmät haasteet kohdistuvat erityisesti eriyttämistä ja soveltamista vaativiin tekijöihin. Haasteet ovat pysyneet samansuuntaisina aiempiin tutkimuksiin nähden, mutta muuttavat hieman muotoaan ajan ja yhteiskunnan muuttuessa. Liikunnanopettajien käyttämät toimintatavat ovat hyvin linjassa opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Tämä tutkielma tarjoaa arvokasta tietoa niin opettajaopiskelijoille kuin opettajille siitä, kuinka erilaiset haastavat tilanteet voidaan ratkaista. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää niin täydennyskoulutuksen kuin liikunnanopettajakoulutuksen tarpeisiin.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntapedagogiikka
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otherliikunnanopetuksen haasteet
dc.title”Aina ei jaksa teiniangstia” : liikunnanopettajien yleisimmät pedagogiset haasteet ja niihin reagointi liikunnanopetuksessa.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106043447
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoliikunnanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record