Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorJunikka, Mirka
dc.date.accessioned2021-06-03T06:31:55Z
dc.date.available2021-06-03T06:31:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76179
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, kehittääkö kerran viikossa toteutettava lukuteatteri 3.–4.-luokkalaisten heikkojen lukijoiden lukutaitoa, lukumotivaatiota ja lukemisen minäpystyvyyttä verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi tutkittiin, onko lukuteatterin tavoitesuuntautuneisuudella ja lukumotivaation lähtötasolla vaikutusta lukutaidon kehittymiseen. Tutkimus oli osa Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-hanketta. Tutkimus toteutettiin interventioasetelmalla. Heikot lukijat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään: tavoite- ja harjoitemuotoiseen lukuteatteriryhmään ja kontrolliryhmään, joka sai koulun oman tuen lisäksi toistavan ääneen lukemisen harjoitteita. Kaikille ryhmille suoritettiin alku- ja loppumittaukset. Mittausten välillä lukuteatteriryhmille suoritettiin lukuteatteri-interventio. Aineistoa analysoitiin määrällisesti toistomittausten varianssianalyysilla ja korrelaatioiden tarkastelulla. Kaikki ryhmät kehittyivät intervention aikana lukusujuvuudessa, luetun ymmärtämisessä ja ilmaisevassa lukemisessa. Sisäinen lukumotivaatio laski kaikilla ryhmillä ja lukusujuvuuden minäpystyvyys kehittyi. Mitkään ryhmät eivät eronneet toisistaan kehityksen suhteen. Lukumotivaatiolla ja minäpystyvyydellä oli osittainen yhteys luetun ymmärtämisen ja ilmaisevan lukemisen kehitykseen lukuteatteriin osallistuneilla oppilailla. Lukuteatteri näyttäisi olevan yhtä tehokas keino lukutaidon kehittämiseen kuin koulun oma tuki. Tulos on linjassa aiempien lukuteatteritutkimusten kanssa, joissa interventiojakso on ollut lyhyt. Lukuteatteri saattaa olla muiden tukimuotojen ohella hyvä keino tukea lukutaitoa ja lisätä oppimiseen vaihtelua.fi
dc.format.extent55
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukuteatteri
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleAlakouluikäisten heikkojen lukijoiden lukutaidon, lukumotivaation ja lukemisen minäpystyvyyden tukeminen lukuteatterin keinoin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106033409
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysoalakoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record