Show simple item record

dc.contributor.advisorLipponen, Sari
dc.contributor.authorSutinen, Minttu
dc.contributor.authorHärmä, Essi
dc.date.accessioned2021-06-03T05:44:26Z
dc.date.available2021-06-03T05:44:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76168
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on pedagogisessa suhteessa ilmenevästä kiintymyksestä. Vaikka kiintymystä on tutkittu paljon lapsen näkökulmasta, aikuisen kokema kiintymys lasta kohtaan on hyvin vähän tutkittu aihe. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuoda lisätietoa toistaiseksi vähän tutkitusta aiheesta ja olla herättelemässä keskustelua kiintymyksen tarpeellisuudesta ja merkityksestä varhaiskasvatuksen opettajan työssä.  Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää varhaiskasvatuksen opettajaa. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  Tulokset osoittavat, että kiintymyksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä koetaan olevan lapsen piirteet, lapsen kasvussa tukeminen, yhdessä vietetty aika sekä vuorovaikutussuhteen laatu. Opettajat kuvaavat kiintymystä sen syntymisen kahtiajakoisuudella, vuorovaikutuksellisena kiintymyksenä sekä kiintymyksenä ammatillisuuden rajoissa. Kiintymyksen merkitystä kuvataan kolmen eri näkökulman kautta, joita ovat kiintymys työn merkityksellistäjänä, kiintymyksen merkitys lapsen kehitykselle sekä kiintymyksen välttämättömyys kasvatusalalla. Luopumisen kokemuksia puolestaan kuvataan ammatillisen otteen, tunteiden ilmenemisen ja käsittelemisen sekä opettaja-lapsisuhteen merkityksellisyyden kautta. Tämän tutkimuksen valossa kiintymys näyttäytyy merkityksellisenä varhaiskasvatuksen opettajan työssä ja sen koetaan vaikuttavan muun muassa työssä jaksamiseen ja oman työn arvostamiseen. Kiintymys nähtiin myös lapsen kannalta merkityksellisenä.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.otherpedagoginen suhde
dc.subject.otheropettaja-lapsisuhde
dc.title"Se on semmoinen liima, joka meitä yhdistää siinä työssä" : varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia pedagogisessa suhteessa ilmenevästä kiintymyksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106033398
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokiintymys
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysovarhaiskasvatuksen opettajat
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record