Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Sirpa
dc.contributor.authorMäki-Kuutti, Matias
dc.date.accessioned2021-06-01T09:58:09Z
dc.date.available2021-06-01T09:58:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76125
dc.description.abstractMaisterin tutkielma on yliopisto-opiskelijan tärkein opinnäyte, opintojen luonnollinen päätös, jossa esitellään opiskelijan hankkimia taitoja ja osaamista. Tässä tutkimuksessa käsitellään Jyväskylän Yliopiston Englannin kielen maisterintutkielman kirjoittajien mielipiteitä maisterintutkielmaprosessista. Tutkimukseen valittiin kymmenen haastateltavaa (viisi opiskelijaa ja viisi alumnia) 1,5h-2h kestäviin yksilöhaastatteluihin jotka nauhoitettiin ja litteroitiin, muodostaen 85-sivuisen aineiston, jotka teemoitettiin vastaus kerrallaan, erotellen vastauksista erilaisia aiheita ja näkemyksiä. Analyysissä ilmenee, mitkä asiat helpottavat graduprosessia, mitkä hankaloittavat sitä, sekä kuinka prosessia voisi kehittää. Tutkielmassa käsitellään neljää pääteemaa: kielitaito, tutkijan taidot, projektinhallinta, sekä tukimenetelmät. Tutkimuksesta käy ilmi, että opiskelijat eivät olleet tarpeeksi valmistautuneita maisterintutkielman kirjoittamiseen, ja heillä oli vaikeuksia selvitä suurimmasta osasta tutkielman eri vaiheita. Yliopiston tarjoama tuki sekä vertaisverkostojen merkitys korostui opiskelijan työskentelyssä niin tiedollisen, emotionaalisen kuin konkreettisenkin tuen tarpeen muodossa. Myös erilaisten toimintatapojen yksilöllisyys korostui maisterintutkielman teossa, ja tutkimuksessa löydettiin useita mahdollisia lähestymistapoja maisterin tutkielman hallintaan. Opintojen tulisi tarjota paremmat välineet maisterin tutkielman kirjoittamiseen, ja virallisen tuen tulisi pyrkiä selkeyttämään ohjeistusta sekä tarjoamaan enemmän konkreettisia työvälineitä opiskelijoille sekä gradun eri vaiheisiin että itse projektinhallintaan. Tutkimus sisältää runsaasti opiskelijoiden kokemuksia projektin eri vaiheista, joiden tarkoituksena on tarjota kattava läpileikkaus maisterintutkielmaan liittyvistä asioista. Erilaiset kehitysehdotukset ja vinkit tarjoavat muille opiskelijoille apua prosessista selviämiseen, sekä ohjaajille ideoita ohjauksen laadun kehittämiseen.fi
dc.format.extent129
dc.language.isoen
dc.subject.otherUniversity of Jyväskylä
dc.subject.otherlinguistic
dc.subject.otheracademic
dc.subject.otherskills
dc.subject.othermitigation
dc.subject.otherFinland
dc.subject.othersupervision
dc.subject.otherEAP
dc.subject.otherEnglish for Academic Purposes
dc.subject.otherqualitative data analysis
dc.subject.otherinterviews time management
dc.subject.otherprogress
dc.subject.otherdeadlines
dc.subject.othersupervisor role
dc.subject.otherfeedback
dc.titleThe master's thesis process, its challenges, and how to overcome them : an investigation of English Master's degree students' perceptions of their thesis process at the University of Jyväskylä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106013366
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysopro gradu -tutkielmat
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysohavainnot
dc.subject.ysoesteet
dc.subject.ysoongelmat
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysoopiskelijaelämä
dc.subject.ysoprojektinhallinta
dc.subject.ysokeskittymiskyky
dc.subject.ysoitseluottamus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoihmistieteet
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoopinnäytteet
dc.subject.ysooppilastyöt
dc.subject.ysotieteellinen kirjoittaminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomaster's theses
dc.subject.ysochallenges
dc.subject.ysoperceptions (mental objects)
dc.subject.ysobarriers
dc.subject.ysoproblems
dc.subject.ysowriting
dc.subject.ysoprocesses
dc.subject.ysosupporting
dc.subject.ysoresilience
dc.subject.ysostudent life
dc.subject.ysoproject management
dc.subject.ysoconcentration (psychology)
dc.subject.ysoself-confidence
dc.subject.ysostress (biological phenomena)
dc.subject.ysohumanities
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysostudies in an institution of higher education
dc.subject.ysofinal projects (education)
dc.subject.ysostudents' works
dc.subject.ysoacademic writing
dc.subject.ysomotivation (mental objects)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record