Show simple item record

dc.contributor.advisorParkkinen, Juha
dc.contributor.authorHelle, Nelli
dc.contributor.authorSirkka, Ella
dc.date.accessioned2021-05-28T11:37:23Z
dc.date.available2021-05-28T11:37:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76035
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin aikuislukio-opiskelijoiden kokemuksia ja toiveita aikuislukion opinto-ohjauksesta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä hankkeen ”Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa – Digitaalinen ohjaus tukemassa lukio – opiskelijoiden oman tulevaisuuden suunnittelua” kanssa. Tutkimuksemme pyrkii antamaan hankkeeseen opiskelijoiden näkemyksen aikuislukion ohjauksesta. Tutkimuksen pohjana vaikutti fenomenologinen lähestymistapa. Tarkoituksena oli kartoittaa aikuislukion opiskelijoiden kokemuksia aikuislukion opinto-ohjauksesta. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineiston hankinnassa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Teemahaastatteluihin osallistui 11, opintojen eri vaiheissa olevaa aikuislukion opiskelijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella ohjauksella on aikuislukiossa tärkeä rooli. Aikuislukio-opiskelijat painottivat erityisesti aidon kohtaamisen ja dialogisuuden tärkeyttä ohjaussuhteessa. Opiskelijat kuvasivat verkko-ohjauksen olevan toimiva toteutustapa aikuislukiossa. Kaikista tärkeimpänä aikuislukio-opiskelijat pitivät sitä, että ohjausta olisi saatavilla heti opintojen alusta asti säännöllisesti opintojen loppuun asti. Opiskelijat toivoivat, että ohjaus sisältäisi urasuunnitelmien kartoittamista läpi opintojen. Lisäksi opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen tulisi aktiivisesti huomioida opinto-ohjauksessa.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Opon ehkä pitäis olla vielä enemmän läsnä ja tiedostaa se, että miten opiskelijoilla oikeesti menee” : opiskelijoiden kokemuksia aikuislukion opinto-ohjauksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283280
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoaikuislukiot
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record