Show simple item record

dc.contributor.advisorAaltio, Iiris
dc.contributor.authorLatvanen, Samuel
dc.date.accessioned2021-05-26T12:27:12Z
dc.date.available2021-05-26T12:27:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75966
dc.description.abstractSisältömarkkinoinnista on tullut merkittävä osa modernia markkinointia, jossa luodaan arvoa tuovia sisältöjä organisaatioiden kohderyhmille. Aikaisemmin sisältömarkkinointi on ollut Suomessa melko tuntematon käsite, mutta muutaman viime vuoden aikana se on saavuttanut suosiota markkinointipäättäjien keskuudessa. Sisältömarkkinoinnin onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, ja sen onnistuminen vaatii organisaatiokulttuurin muutoksen. Tämä pro gradu -tutkielma selvittää case-tutkimuksen avulla, millaisella mallilla sisältömarkkinointia voidaan johtaa onnistuneesti, ja miten yrityksen henkilöstö on mahdollista sitouttaa tähän prosessiin. Case-tutkimus perustuu eräässä rakennusalan yrityksessä tehtyyn sisältömarkkinointikokeiluun, joka toteutettiin vuosien 2019–2020 aikana. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu sisältömarkkinoinnin aikaisemmasta tutkimuksesta ja teoriasta. Aineisto pyrkii selvittämään tutkimusyrityksessä toteutetun sisältömarkkinointikokeilun käytännön kokemuksia ja kehityskohtia. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla tutkimusyrityksen myynti- ja markkinointiosaston työntekijöitä. Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Tutkimustulokset vahvistivat yleispätevän sisältömarkkinointimallin, jossa sisältömarkkinoinnin toteuttaminen on jaettu viiteen eri prosessiin. Tuloksissa korostui varsinkin sisältömarkkinoinnin mittaamisen sekä henkilöstön sitouttamisen tärkeys prosessin onnistumisen kannalta. Nämä olivat kehitetyn sisältömarkkinointimallin merkittävimmät löydökset. Aikaisempi teoria tukee tämän tutkimuksen tuloksia, vaikka tutkimusta aiheesta on tehty vasta viimeisen kymmenen vuoden ajan.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.titleSisältömarkkinoinnin johtaminen eräässä rakennusalan yrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105263223
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record