Show simple item record

dc.contributor.advisorSoini, Anne
dc.contributor.authorIlén, Matilda
dc.date.accessioned2021-05-25T12:39:32Z
dc.date.available2021-05-25T12:39:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75940
dc.description.abstractLasten fyysisen aktiivisuuden vähäisestä määrästä on paljon tutkimuksia, ja tutkijat ovat heränneet tietoisuuteen siitä, että lapset ovat päiväkotipäivien aikana pääosin passiivisia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteettiä leluttoman leikin aikana. Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita mitä eri leikin lajeja leikistä havaitaan ja miten eri tekijät, sukupuoli, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö ovat yhteydessä fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin. Tutkimusote oli monimenetelmällinen. Aineisto, 157 videointia esikoululaisten leluttomasta leikistä marraskuulta 2016, oli valmiina aiemman Papiliohankkeen myötä kerättynä. Videoaineisto rajattiin laadullisella sisällönanalyysillä erotellen aineistosta leikin lajit, jotka olivat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Tarkastelun kohteeksi valittu videoaineisto analysoitiin OSRAC-P -mittarilla määrällisiä menetelmiä käyttäen. Tilastollisia eroja tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö̈-testillä̈. Tulokset esitettiin prosenttilukuina. Tutkimuksessa aineistosta tunnistettiin kolme leikin lajia, joita olivat roolileikki, esineleikki ja aikuinen mukana -leikki. Tulokset osoittivat, että lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteetti oli pääosin paikallaan oleva, kevyttä liikettä sisälsi alle puolet havainnoista ja vähintään keskiraskasta liikettä alle 10 %. Tyttöjen toiminta oli odotettua enemmän kevyttä liikettä ja poikien toiminta sisälsi odotettua enemmän kevyttä liikettä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että aikuisen aktiivisella osallistumisella lasten leikkiin oli myönteinen vaikutus lasten fyysisen aktiivisuuden intensiteettiin.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherleluton leikki
dc.subject.otheresiopetusikäiset lapset
dc.subject.otheraktiivisuustaso
dc.subject.otherOSRAC-P
dc.titleEsiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105253198
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysoleikkiminen
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoesikouluikäiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record