Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorPitkäaho, Pinja
dc.date.accessioned2021-05-20T12:38:37Z
dc.date.available2021-05-20T12:38:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75817
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia asenteita kuudesluokkalaisilla on ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan. Ruotsin kielen opetus on vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaisesti aikaistettu alkamaan kuudennella luokalla. Tarkoituksena on tarkastella, onko ruotsin opetuksen aikaistamaisella merkitystä asenteisiin. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko tietyt tekijät, kuten ystävät tai oppikirja, kuudesluokkalaisten asenteisiin ruotsia kohtaan. Asettamani tutkimuskysymykset ovat 1) Millaisia asenteita kuudesluokkalaisilla on ruotsia kohtaan? ja 2) Mitkä tekijät vaikuttavat asenteisiin ruotsin opiskelua kohtaan? Tutkimusaineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla yhdessä suomenkielisessä koulussa. Kyselylomake koostuu yhteensä 20 kysymyksestä, joista viimeinen on avoin kysymys. Kysymykset liittyvät asenteisiin ruotsin kieltä ja sen opiskelua kohtaan. Tutkimukseen osallistui yksi luokka. Kuudesluokkalaiset vastasivat kyselyyn anonyymisti. Tutkimusaineisto on analysoitu kvalitatiivisesti sisällönanalyysin avulla. Kysymykset on jaoteltu teemoittain kolmeen eri luokkaan: 1) asenteet ruotsin kieltä ja Ruotsia kohtaan, 2) asenteet ruotsin opiskelua kohtaan ja 3) asenteet kieltenopiskelua kohtaan. Lisäksi aineiston avoimet kysymykset on analysoitu jakamalla ne positiivisiin ja negatiivisiin. Analyysin painotus on pidetty suljetuissa kysymyksissä, joita avoimet kysymykset tukevat. Tulokset osoittavat, että kuudesluokkalaisilla on yleisesti positiivinen käsitys Ruotsista, ruotsin kielestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, kuten opiskelusta. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että erilaisilla ulkoisilla tekijöillä, kuten oppikirjalla ja kouluviihtyvyydellä, on jonkin asteinen vaikutus kuudesluokkalaisten asenteisiin ruotsia ja sen opiskelua kohtaan. Tulokset vaikuttavat myös tukevan käsitystä, että mahdolliset negatiiviset asenteet ruotsin kielen opiskelua kohtaan syntyvät myöhemmin kuin kuudennella luokalla. Siten opiskelun aikaistamisella voisi tulosten mukaan arvella olevan positiivinen vaikutus asenteisiin ja mahdollisesti myös oppimistuloksiin.fi
dc.format.extent33
dc.language.isosv
dc.subject.otherruotsin opiskelu
dc.subject.otherkuudesluokka
dc.title’’Allt är roligt och inget är tråkigt’’ : attityder till svenska hos elever i årskurs 6
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105203079
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokyselytutkimus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokieli ja kielet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record