Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorYlipahkala, Laura
dc.contributor.authorRimaaja, Lauri
dc.date.accessioned2021-05-20T07:07:40Z
dc.date.available2021-05-20T07:07:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75786
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tarkastella toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kokemuksia oppilaitoksen heille tarjoamasta tuesta opintojen loppuunsaattamiseksi ja selvittää, minkälaisen merkityksen opiskelijat antavat saamalleen erityisopetukselle. Tarkastelimme tarjottua tukea kouluun kiinnittymisen teorian viitekehyksessä. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena syksyllä 2020. Haastatteluihin osallistui seitsemän täysi-ikäistä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevaa opiskelijaa, joilla oli kokemuksia erityisopetuksesta ja ohjaus- ja tukipalveluista opintojensa aikana. Aineiston analysoinnissa käytimme teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa kouluun kiinnittymistä tukevat tekijät ryhmittyvät emotionaaliseen, toiminnalliseen ja kognitiiviseen ulottuvuuteen ja niitä tuetaan kattavasti erityisopetuksen keinoin. Opiskelijoiden kouluun kiinnittymistä tukivat oppilaitoksen fyysiset tilat, joustavat opetusjärjestelyt, vuorovaikutus sekä ohjaus- ja tukipalvelut. Tulosten mukaan kouluun kiinnittymisen ulottuvuudet huomioidaan erityisopetuksessa, jossa tarjotaan näiden lisäksi myös henkilökohtaista tukea opintoihin. Tutkimuksemme mukaan erityisopetus on eheyttävää toimintaa, jossa kohdataan opiskelija yksilönä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammatillisissa oppilaitoksissa tarjolla oleva erityisopetus on merkityksellistä ja sen resurssit tulee taata.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.title“Se oli hyvä juttu, et ei laiteta kaikkii vaan samaa klönttiin.” : ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kokemukset tarjotusta tuesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105203048
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoammatillinen erityisopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record