Show simple item record

dc.contributor.advisorVilli, Mikko
dc.contributor.authorParikka, Valtteri
dc.date.accessioned2021-05-20T06:58:25Z
dc.date.available2021-05-20T06:58:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75783
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa syvennytään siihen, mitä tarinallisen journalismin käsite jutun imu tarkoittaa ja millaisin keinoin toimituksissa sitä pyritään rakentamaan. Tutkielma pohjautuu Helsingin Sanomien erikoisartikkeliin, joka toteutettiin tätä tutkimustyötä varten. Artikkelin nimi on Ikuinen kierre ja se käsittelee Helsingin kaduilla vallitsevaa huumeongelmaa. Erikoisartikkeli julkaistiin HS:n verkkosivuilla ja printtilehdessä perjantaina 27.11.2020. Tässä opinnäytteessä selvitetään, miten tuon työprosessin eri vaiheissa pyrittiin luomaan jutun imua. Tutkimusongelmaa ratkotaan kahdella metodilla, joilla käsiteltiin kahta erillistä aineistoa. Ensimmäisenä metodina tutkielmassa käytetään autoetnografiaa, jolla tuotettiin toimittajan työpäiväkirja juttuprojektin vaiheista. Päiväkirjamateriaali keskittyi siihen, miltä jutun imun tuottaminen näytti toimittajan näkökulmasta ja mitä journalistisia valintoja siihen liittyi. Tutkielman toisena metodina on puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastatteluissa työprosessin esimies, tuottaja, valokuvaaja, editori, graafikko ja koodaaja pääsivät kertomaan, miten he edistivät jutun imua omissa työtehtävissään. Jutun imun käsitettä selvitetään luomalla katsaus aiempaan tutkimuskirjallisuuteen ja seulomalla tutkimusaineistoista olennaisia seikkoja siitä, mitä jutun imusta ajatellaan arkisessa toimitustyössä. Tutkielman johtopäätöksissä näistä havainnoista vedetään yhteen kokonaiskuva jutun imusta. Tutkielmassa selvisi, että jutun imu tarkoittaa sellaista tekstin ja visuaalisuuden kokonaisuutta, joka saa lukijan lukemaan jutun alusta loppuun ja uppoutumaan joka solullaan syvälle sen tarinamaailmaan. Tutkielman tuloksena syntyi myös päätelmiä siitä, miten tutkittavassa erikoisartikkeliprosessissa jutun imua pyrittiin luomaan. Tärkeiksi keinoiksi osoittautuivat muiden muassa pyrkimys sujuvaan tekstikerrontaan ja saumattomaan visuaaliseen ilmeeseen. Kun erikoisartikkeli on yhtenäinen kokonaisuus, sillä on parhaat mahdollisuudet pitää lukija otteessaan. Lisäksi olennaista on se, miten lukijan mielenkiinto kiinnitetään juttuun esimerkiksi tekstin aloituksella ja sosiaalisen median markkinoinnilla. Myöskään jutun aiheen, näkökulman ja toteutustavan valintoja ei sovi vähätellä. Onnistuneessa journalistisessa prosessissa kaikkien työvaiheiden tulisi tukea vahvasti jutun imun syntymistä. Silloin kokonaisuudesta tulee yhtenäinen ja lukijalle elämyksellinen sekä sivistävä. Jos juttu upottaa maailmansa ja kertoo merkityksellistä tietoa, se voi herättää myös maksuhalukkuutta. Se on mediataloille väylä pärjätä muuttuvassa maailmassa. Tutkielman lopussa liitteenä on kuvakaappaukset tutkittavasta Ikuinen kierre -erikoisartikkelista.fi
dc.format.extent158
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherjutun imu
dc.titleJutun imun rakentaminen Helsingin Sanomien erikoisartikkeliprosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105203045
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoverkkojournalismi
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysotoimitustyö
dc.subject.ysolukijat
dc.subject.ysoautoetnografia
dc.subject.ysolehtikuvaajat
dc.subject.ysograafiset suunnittelijat
dc.subject.ysoelämyksellisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record