Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorRaatikainen, Emma
dc.contributor.authorKatajamäki, Nella
dc.date.accessioned2021-05-19T05:57:38Z
dc.date.available2021-05-19T05:57:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75739
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ja tulkita, kuinka yhteisöllisyys ilmenee peruskoulun 4. ja 6. luokalla, ja millä keinoin opettaja voi tukea luokkansa yhteisöllisyyttä kouluarjessa. Yhteisöllisyys on tunne yhteen kuulumisesta, jäsenten välistä aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä osallistumista yhteisön sisällä (Karman 2010, 21; McMillan & Chavis 1986, 9). Yhteisöllisyys on yhteydessä oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja hyvinvointiin, joten tarkoituksena on koota konkreettisia yhteisöllisyyden tukikeinoja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimus on toteutettu etnografisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen kohteena on yksi opettaja ja hänen kaksi luokkaansa (4. ja 6. luokat). Aineisto kerättiin luokassa tapahtuvalla osallistuvalla havainnoinnilla ja opettajan haastatteluilla keväällä ja syksyllä 2020. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteisöllisyys ilmenee 4. ja 6. luokalla tiiviinä yhdessäolona, keskinäisenä välittämisenä, sisäpiirin juttuina, tavoitteellisena yhdessä työskentelynä ja rakentavana vuorovaikutuksena. Opettajan keinot tukea yhteisöllisyyttä ovat roolin tiedostaminen osana yhteisöä, odotusten ilmentäminen, kohtaamisen mallintaminen, yhdessä tekemisen mahdollistaminen, osallistaminen ja konfliktien ratkaiseminen. Opettajan tulee tietää luokan yhteisöllisyyden tila, jotta hän voi toteuttaa tukea oikeaan yhteisöllisyyden osa-alueeseen.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.titleJokaisella on hyvä tulla sinne ryhmään ja sen eteen pitää tehä töitä : yhteisöllisyyden ilmeneminen ja tukeminen alakoulussa.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105193004
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record