Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.authorHakala, Sanna
dc.date.accessioned2021-04-21T06:58:10Z
dc.date.available2021-04-21T06:58:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75149
dc.description.abstractVirukset ovat vakava globaali terveysuhka. Kilpajuoksu viruksia vastaan edellyttää jokaiselta ihmiseltä tietoon pohjautuvia tekoja ja valintoja. Kun tiedetään, millainen tietopohja taudinaiheuttajista nuorilla on Suomessa, osataan biologian opetusta kohdentaa entistä paremmin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, olivatko lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tiedot viruksista, rokotteista ja COVID-19-pandemiasta tieteellisen tiedon mukaisia ja millaisia mahdollisia virhekäsityksiä opiskelijoilla esiintyi. Lisäksi tutkittiin, millaisia tunteita pandemia oli opiskelijoissa herättänyt. Kuusi lukiolaisryhmää vastasi sähköiseen kyselyyn ja heidän opettajiaan haastateltiin. Tulosten mukaan lukiolaisten tiedot virusten biologiasta ja rokotteista oli vaihtelevaa. Kohtalaisen hyvin tunnettiin viruksen rakenteeseen, ominaisuuksiin ja rokotteisiin liittyviä asioita, mutta huomattavasti heikommin viruksen ja solun vuorovaikutusta sekä virusten lisääntymistä. Virhekäsityksiä esiintyi erityisesti virusten tunkeutumistavan ja lisääntymisen sekä rokotteiden toiminnan ymmärtämisessä. Opiskelijoiden käsitykset COVID-19-pandemiasta vastasivat suurelta osin tieteellistä tietoa. Pandemia oli herättänyt nuorissa pääasiassa turhautumista, ärsyyntyneisyyttä, huolta ja ahdistusta mutta myös toivoa. Lukion syventävillä kursseilla olisi syytä kiinnittää huomiota erityisesti viruksia ja rokotteita koskeviin virhekäsityksiin, sillä ne saattavat rajoittaa aiheeseen liittyvän tieteellisen tiedon ymmärtämistä ja omaksumista tulevaisuudessa.fi
dc.description.abstractThe viruses pose a serious global health threat. The arms race against viruses demands evidence-based actions and choices from everyone. When it is known what kind of knowledge today’s youth have on such topics, biology teaching can be more focused in the future. The aim of this study was to find out whether high school first year students’ knowledge about viruses, vaccines and the COVID-19 pandemic was based on scientific facts and what kinds of potential misconceptions they had. The aim was also to study what kinds of feelings the pandemic had caused among the students. Six high school groups answered an internet-based questionnaire and their biology teachers were interviewed. The results showed that the students’ knowledge on the biology of viruses and vaccines was variable. The students had fairly good knowledge on the structure and characteristics of viruses and vaccines but clearly weaker knowledge on interaction between viruses and cells and viral replication. Common misconceptions were related to e.g. viral penetration and replication and the function of vaccines. The students’ understanding on the COVID-19 pandemic mostly coincided with scientific facts. The pandemic had caused feelings of frustration, irritation, worry and anxiety, but also hope. In high schools, more attention should be paid on common misconceptions about viruses and vaccines because those can restrict understanding and absorption of new scientific knowledge about viruses and vaccines in the future.en
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherCRI-indeksi
dc.subject.otherkonstruktivistinen oppimiskäsitys
dc.titleLukiolaisten tiedot, virhekäsitykset ja tunteet : aiheena tautia-aiheuttavat virukset ja rokotteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104212448
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysoennakkotiedot
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysovirukset
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysorokotteet
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysotaudinaiheuttajat
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysopandemiat
dc.subject.ysotunteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record