Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorUkkonen, Saana
dc.date.accessioned2021-04-16T05:37:07Z
dc.date.available2021-04-16T05:37:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75076
dc.description.abstractPro gradu -tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää yläkoulun liikuntatuntiin liittyviä haasteita opettajan ja oppilaan näkökulmasta sekä niihin liittyviä syitä. Lisäksi olin kiinnostunut selvittämään myös opettajien ja oppilaiden näkemyksiä haasteiden ratkaisukeinoista ja -ehdotuksista. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimusaineiston keruu tapahtui puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Aineisto koostui harkinnanvaraista otantaa käyttäen viiden yläkoulun liikunnanopettajan ja viiden yhdeksäsluokkalaisen oppilaan haastattelusta. Aineiston analyysissa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia teemoittelun periaatteella. Tutkimuksessani oli myös piirteitä fenomenologis−hermeneuttisesta tutkimusotteesta. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien kokemuksissa liikuntatunnilla haasteita aiheuttivat tunnin organisointi, oppilaan käyttäytyminen ja motivaatio sekä oppilaan itsetunto-ongelmat. Oppilaiden kokemuksissa liikuntatunnin haasteet liittyivät puolestaan fyysiseen esillä olemiseen, ryhmän yhteisöllisyyden puutteeseen, oppilaan mahdollisiin fyysisiin rajoitteisiin sekä liikunnan arvosanaan. Opettajien kokemiin haasteisiin syitä olivat muun muassa oppilaiden taitotasojen polarisoituminen ja eriyttämisen käytännön toteuttaminen, oppilaan koulussa käymättömyys sekä osallistumattomuus. Ratkaisuna puolestaan koettiin turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen ryhmään sekä hyvä oppilastuntemus ja oppilaiden kohtaaminen. Oppilaiden näkemyksissä itsetunto-ongelmat sekä turvaton ilmapiiri olivat keskeisimpiä syitä koettuihin haasteisiin. Haasteiden ratkaisemiseksi oppilaat mainitsivat ryhmän yhteisöllisyyden parantamisen sekä kannustavan ilmapiirin luomisen. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan todeta, että oppilaiden kokemuksissa kehollisuuden sekä fyysisen osaamisen ja osaamattomuuden esillä oleminen koetaan aiheuttavan haasteita yläkoulun liikuntatunnilla. Opettajien kokemuksissa puolestaan korostui organisointiin liittyvät haasteet, jotka tekivät liikuntatunnista erityisen muihin oppiaineisiin verrattuna. Oppilaan kohtaamisen, positiivisen palautteen antamisen sekä ryhmän yhteisöllisyyden parantamisen nähtiin liikunnanopettajan työn tärkeimpinä keinoina ratkaista liikuntatuntiin liittyviä haastavia tilanteita. Tuloksia voidaan hyödyntää liikunnanopettajan ammatillisen osaamisen kehittämisessä sekä liikuntatunnin suunnittelussa.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otheryläkoulun liikuntatunnin haasteet
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.titleYläkoulun liikuntatunnin haasteet opettajan ja oppilaan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104162386
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record