Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Tuija
dc.contributor.authorRautiainen, Jarno
dc.contributor.authorIkonen, Helka
dc.date.accessioned2021-04-12T05:54:54Z
dc.date.available2021-04-12T05:54:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75006
dc.description.abstractMatematiikan oppimisvaikeudet on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty moniin kognitiivisiin osa-alueisiin kuten työmuistiin, prosessointinopeuteen, visuospatiaalisiin taitoihin ja kielellisiin taitoihin. On kuitenkin vielä epäselvää, millaisia kognitiivisia profiileja on erotettavissa niiden lasten joukosta, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vastata tähän tarpeeseen ja tutkia, millaisia kognitiivisia profiileja on löydettävissä niiden lasten joukosta, jotka on ohjattu lisätutkimuksiin erilaisten oppimisvaikeuksien vuoksi, ja selvittää, eroavatko lapset eri kognitiivisten profiilien ryhmissä aritmeettisessa sujuvuudessa. Lisäksi tutkittiin, ovatko lapset, joilla on matematiikan oppimisvaikeus, matematiikan ja lukemisen oppimisvaikeus tai ei kumpaakaan, yliedustettuina jossakin kognitiivisen profiilin ryhmässä, ja kuinka he eroavat kognitiivisilta taidoiltaan. Aritmeettista sujuvuutta mitattiin RMAT-testillä, kognitiivisia taitoja WISC-osatesteillä (Sanavarasto, Samankaltaisuudet, Kuutiotehtävät, Merkkikoe ja Numerosarjat etu- ja takaperin) ja lukusujuvuutta neljällä eri lukusujuvuuden testillä (Lukilasse, ÄRPS, Misku tai Markkinat). Tutkimuskysymyksiin vastattiin latentin profiilianalyysin ja siihen liittyvän kolmiportaisen lisätarkastelun, khiin neliö -testin ja monen muuttujan varianssianalyysin avulla. Latentin profiilianalyysin avulla löydettiin kolme latenttia kognitiivista profiilia, joista ensimmäinen kuvasi ikätasoista suoriutumista, toisessa kielellisten osatestien suoritus oli parempi kuin muiden osatestien ja kolmas profiili piti sisällään matalan suoriutumisen visuokonstruktiivisesti ja prosessointinopeuden osalta. Nämä kognitiiviset profiiliryhmät eivät eronneet toisistaan aritmeettisen sujuvuuden suhteen, eivätkä lapset eri aritmeettisen sujuvuuden ryhmissä olleet yliedustettuina yhdessäkään kognitiivisessa profiiliryhmässä. Lapsilla, joilla ei ollut matematiikan tai lukemisen oppimisvaikeutta, oli parempi prosessointinopeus verrattuna lapsiin, joilla oli matematiikan oppimisvaikeus, ja vastaavasti parempi työmuisti verrattuna lapsiin, joilla oli sekä matematiikan, että lukemisen oppimisvaikeus. Tutkimuksen pohjalta ne lapset, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia, vaikuttaisivat olevan heterogeeninen ryhmä kognitiivisten taitojen suhteen. Tämä tutkimus tukee aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan työmuistilla ja prosessointinopeudella on merkitystä matemaattisen suoriutumisen kannalta.fi
dc.description.abstractMathematical disabilities (MDs) are associated with deficits in multiple general cognitive abilities including working memory, processing speed, visuospatial skills and language. It is still unclear what kind of cognitive profiles underlie MDs and therefore the necessity to study the cognitive profiles of children with MD persists. The aim of the present study was to explore what kind of cognitive profiles can be identified using latent profile analysis (LPA) with the cognitive data obtained from children referred by psychologists for further assessment of learning disabilities due to persistent difficulties in learning, and to examine whether the children in the identified latent cognitive profile groups differ in the arithmetic fluency performance. Moreover, the present study examined whether the children with MD, comorbid math and reading disability (MD+RD), or neither MD nor RD (NO-MD+RD), were overrepresented in a particular latent cognitive profile group, and if these three subgroups differed in their cognitive abilities. The arithmetic fluency was assessed using RMAT, the cognitive abilities were measured using WISC-subtests (Vocabulary, Similarities, Block Design, Coding and Digit Span) and the reading fluency was measured with four distinct reading fluency tests (Lukilasse, ÄRPS, Misku or Markkinat). LPA, an auxiliary three-step procedure, a chi-squared test and a multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to answer the research questions. LPA addressed three distinct latent cognitive profile groups that were labelled as the Age-Average (AA), the High Verbal (HV), and the Low Visuo-Constructive and Coding (LVCC). The cognitive profile groups did not differ significantly in the arithmetic fluency and the children in the distinct arithmetic fluency groups (i.e., MD, MD+RD, or NO-MD+RD) were not overrepresented in any particular latent cognitive profile group. However, the children with NO-MD+RD had better performance in the processing speed (i.e., Coding) in comparison to that of the children with MD, and similarly in the working memory (i.e., Digit Span) in comparison to that of the children with MD+RD. In conclusion, the present study indicates that the children with MD are a heterogeneous group in regard to the general cognitive abilities and provides support for the role of the working memory and processing speed in the mathematical performance.en
dc.format.extent43
dc.language.isoen
dc.subject.othermathematical disabilities
dc.subject.othercognitive profiles
dc.subject.othergeneral cognitive abilities
dc.titleChildren with mathematical disabilities have heterogeneous cognitive profiles
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104122318
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoWISC
dc.subject.ysokomorbiditeetti
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokognitiiviset prosessit
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysoaritmetiikka
dc.subject.ysoWISC
dc.subject.ysocomorbidity
dc.subject.ysolearning difficulties
dc.subject.ysochildren (age groups)
dc.subject.ysocognitive processes
dc.subject.ysoworking memory
dc.subject.ysomathematics
dc.subject.ysofluency
dc.subject.ysoarithmetic


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record