Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Aila
dc.contributor.authorVättö, Laura
dc.date.accessioned2021-04-07T05:33:35Z
dc.date.available2021-04-07T05:33:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74967
dc.description.abstractTänä päivänä yritysten odotetaan toimivan yhteiskuntavastuullisella tavalla. Yritysten yhteiskuntavastuullisella toiminnalla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia niin yrityksen kuin myös koko yhteiskunnan kannalta. Palkitsemisjärjestelmä nähdään tärkeäksi mekanismiksi yrityksen yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistämiseen. Johtajia voidaan motivoida sitoutumaan yhteiskuntavastuullisiin toimiin sitomalla yhteiskuntavastuutavoitteita heidän palkitsemiseensa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, kuinka yrityksen yhteiskuntavastuu, johdon palkitseminen ja yrityksen yhteiskuntavastuutavoitteiden kytkeminen johdon palkitsemiseen on toteutettu seitsemässä suomalaisessa pörssiyhtiössä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti yrityksen yhteiskuntavastuun ja johdon palkitsemisen välisen yhteyden tutkimiseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto koostui teemahaastattelujen avulla kerätystä haastatteluaineistosta sekä tutkittavien yhtiöiden vastuullisuusraporteista ja palkka- ja palkkioselvityksistä. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelun avulla ja vastuullisuusraporttien sekä palkka- ja palkkioselvitysten analyysitapana käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhtiöiden asettamat yhteiskuntavastuutavoitteet ovat yhtiökohtaisia, mutta koostuvat pääasiassa samoista teemoista. Johdon palkitseminen noudattaa samankaltaista kaavaa ja käytetyt palkitsemismuodot ovat samat kaikissa yhtiöissä erorahaa lukuun ottamatta. Johdon palkitsemiseen kytketyissä yhteiskuntavastuutavoitteissa nousi vahvasti esille yksi teema. Kaikissa yhtiöissä johdon palkitsemiseen on kytketty yksi tai useampi työturvallisuuteen liittyvä tavoite ja yhtiöt mittaavat työturvallisuutta tapaturmataajuuden avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että yhtiöt ovat asettaneet useita yhteiskuntavastuutavoitteita, mutta näistä vain murto-osa on kytketty johdon palkitsemiseen. Tutkittavat yhtiöt edustavat yhteensä viittä eri toimialaa, mutta tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä toimialakohtaisia eroja yhteiskuntavastuun, johdon palkitsemisen eikä näiden välisen yhteyden osalta.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohdon palkitseminen
dc.subject.othervastuullinen palkitsemisjärjestelmä
dc.subject.othersuomalaiset pörssiyhtiöt
dc.titleYrityksen yhteiskuntavastuutavoitteiden kytkeminen johdon palkitsemiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104072289
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysopörssiyhtiöt
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysopalkitseminen
dc.subject.ysotyöturvallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record