Show simple item record

dc.contributor.advisorSévon, Eija
dc.contributor.authorKiviaho, Leea
dc.date.accessioned2021-03-22T06:53:04Z
dc.date.available2021-03-22T06:53:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74696
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia lasten näkemysten kuule mista Helsingin Sanomissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (12. ja 13. artikla 1989) mukaan lasten näkemysten kuuleminen heitä koskettavissa asioissa on keskeistä lasten osallisuuden toteuttamisessa. Koska lasten kuuleminen ja osallisuus ovat olleet yksi lapsen oikeuksien sopimuksen haastavimmaksi osoittautuneita artikloita, on tärkeä tutkia, miten lapsia on kuultu joukkotiedotusvälineissä. Tutkielman käytössä oli vuonna 2018 satunnaisotannalla kerätty aineisto vuosikertojen 1997, 2007 ja 2017 Helsingin Sanomien (HS) lapsia koskevasta uutisoinnista. Tähän tutkielmaan aineisto rajattiin niihin aikuisten kirjoittamiin lehtijuttuihin, joissa lapsia oli tavalla tai toisella kuultu. Tutkimus toteutettiin diskurssianalyysin keinoin analysoimalla lehtijutuissa ilmeneviä puhetapoja, jotka tunnistettiin lehtijutun sävyn, funktion, kielellisten piirteiden sekä lapselle ja aikuiselle rakentuneiden subjektipositioiden avulla. Aineiston analyysissa tunnistettiin kolme puhetapaa: lapsi tulevana aikuisena, lapsi huomiokoukkuna ja lapsi sopimattomana toimijana. Lapsi tulevana aikuisena puhetapaan sisällytettiin kaksi puhetapavariaatiota: kasvatettava lapsi ja suojeltu lapsi. Myös lapsi huomiokoukkuna puhetapaan liitettiin kaksi variaatiota: ilahduttava lapsi ja välineellistetty lapsi. Lapsen kuuleminen jäi HS:n lehtijutuissa muodolliseksi lapsen subjektiposition asettuessa puhetavoissa hierarkisesti aikuisen position alapuolelle. Lehtijuttujen lapsi-aikuinen hierarkiaa voitaisiin purkaa vahvistamalla lapsen arvoa painottavaa lapsuuskuvaa ja välttämällä lapsen naiiviuden korostamista sekä lapsen ja aikuisen asiantuntijuuden vertailemista.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherpuhetapa
dc.subject.othersubjektipositio
dc.titleLasten kuuleminen Helsingin Sanomien lapsiin liittyvissä lehtijutuissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103222033
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysosanomalehdet
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojoukkoviestimet
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record