Show simple item record

dc.contributor.advisorVirtanen, Tuomo
dc.contributor.authorMattila, Rosanna
dc.contributor.authorMiettinen, Katri
dc.date.accessioned2021-03-22T06:44:09Z
dc.date.available2021-03-22T06:44:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74693
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko ulkoisten käytösoireiden kehityksellä 6., 7. ja 9. luokan aikana yhteyttä toisen asteen koulutuksen keskeyttämisriskiin. Toiseksi sen tarkoitus oli selvittää, tapahtuuko alakoulu yläkoulusiirtymässä muutosta ulkoisten käytösoireiden määrässä. Molempia kysymyksiä tarkastelimme lisäksi sukupuolittain. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen riskitekijöistä ja antaa tietoa koulusiirtymästä. Tutkimusaineisto (N= 3470) koostui Alkuportaat –seurantatutkimuksesta (Lerkkanen, Niemi, Poikkeus, Poskiparta, Siekkinen, & Nurmi, 2006–2016) sekä Koulu- polku: Alkuportailta jatko-opintoihin –hankkeen seurantatutkimuksesta (Vasalampi & Aunola, 2016–). Aineisto on kerätty neljältä eri paikkakunnalta. Ulkoisten käytösoireiden määrää mitattiin käyttämällä SDQ-mittarin itsearviointilomaketta. Tieto koulutuksen keskeyttämisriskistä muodostettiin yhdistämällä oma arvio opintojen etenemisestä sekä kouluilta saatu rekisteritieto valmistumisesta. Aineisto analysoitiin käyttäen toistettujen mittausten varianssianalyysia. Tulosten mukaan ulkoisten käytösoireiden kehitys 6., 7., ja 9. luokalla ei ennustanut toisen asteen koulutuksen keskeyttämisriskiä. Sukupuolittain tarkasteltuna havaittiin, että pojilla ulkoisten käytösoireiden kehitys 7. ja 9. luokan välillä oli vähenevä, kun tytöillä kehitystä ei tapahtunut. Koulusiirtymässä alakoulusta yläkouluun ei ulkoisten käytösoireiden määrässä tapahtunut muutosta, kun tarkasteltiin koko aineistoa. Verrattaessa keskenään poikien ja tyttöjen ulkoisten käytösoireiden määrän muutosta, tytöillä käytösoireiden määrä väheni ja pojilla muutosta ei tapahtunut. Tutkimus tuo uutta tietoa ulkoisten käytösoireiden kehityksestä Suomessa. Tulokset ovat aiempien tutkimustuloksien vastaisia, mikä voi selittyä sillä, ettei aineistossa juuri esiintynyt ulkoisia käytösoireita. Kouluympäristön voidaan ajatella puuttuvan tämän kaltaiseen käytökseen ajoissa, ja sitä kautta ehkäisevän toisen asteen koulutuksen keskeytysriskiä. Alakoulu yläkoulusiirtymää ei ole aiemmin tutkittu liittyen ulkoisiin käytösoireisiin, ja tutkimuksemme vastasi tähän tarpeeseen. Se tuo ilmi, että Suomessa koulusiirtymät ovat todennäköisesti toteutettu lasta tukien liittyen ulkoisiin käytösoireisiin.fi
dc.format.extent33
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherulkoiset käytösoireet
dc.subject.otherkoulupudokkuus
dc.subject.otherkoulusiirtymä
dc.titleUlkoisten käytösoireiden kehityksen yhteys toisen asteen koulutuksen keskeyttämisriskiin ja muutos ulkoisissa käytösoireissa alakoulu - yläkoulusiirtymässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103222030
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoulupudokkaat
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysopoikkeava käyttäytyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record