Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorPeltomäki, Santtu
dc.date.accessioned2021-02-15T07:20:55Z
dc.date.available2021-02-15T07:20:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74210
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Seinäjoen seurakunnan työntekijät suhtautuvat jatkuvaan oppimiseen työelämässä, ja toisaalta millä tasolla oman osaamisen tunnistaminen on Seinäjoen seurakunnan työntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksen on tarkoitus yhdessä syksyllä 2019 tehdyn kandidaatintutkielman sekä kesällä 2020 tehdyn projektin kanssa luoda organisaatiolle kokonaisvaltainen työkalu osaamisen kehittämisen suunnitteluun, strategian toteuttamisen helpottamiseen ja henkilöstösuunnitteluun. Aineistonkeruu toteutettiin kesällä 2020 tehdyn projektin yhteydessä, jolloin kysely lähetettiin 155 työntekijälle. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 50,3 %. Kysymysrungossa oli määrällisten ja tunnistettavuuskysymysten lisäksi 17 laadullista kysymystä. Aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella selvisi muun muassa, että henkilöstön keskuudessa vallitsee selkeästi myönteinen asenne kouluttautumisen suhteen. Osaamispuutteita pohdittaessa erilaiset it-taidot liittyen niin etätyöskentelyyn kuin sosiaaliseen mediaan ovat vahvasti esillä. Palautteen antamisessa nähdään osittain puutteita ja osittain hyvää: päivittäin saatavaa positiivista palautetta arvostetaan eniten. Motivaatiotekijöistä puhuttaessa esimerkiksi työtoverit ja työyhteisön ilmapiiri näyttäytyi vahvasti. Työntekijät osaavat kertoa hyvin avoimesti vahvuuksistaan, ja henkilökohtaiset kehittymisajatukset, tulevaisuuden näkökulmasta tärkeimmät osaamisalueet sekä osaamispuutteet ovat vahvasti yhteydessä. Ydinosaaminen sekä organisaation että yksilön näkökulmasta nähdään yleisesti ihmisläheisestä näkökulmasta.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofi
dc.titleJatkuvaan oppimiseen suhtautuminen ja osaamisen tunnistamisen tasot Seinäjoen seurakunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151638
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysotyöyhteisötaidot
dc.subject.ysohenkilöstö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record