Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorRantala, Pinja
dc.date.accessioned2021-02-15T06:51:24Z
dc.date.available2021-02-15T06:51:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74206
dc.description.abstractOrganisaatiot niiden toimialasta ja koosta riippumatta investoivat suuria summia ERP-järjestelmiin tavoitellen organisaation suorituskyvyn parantamista. Valitettavasti nämä projektit usein epäonnistuvat jollain tavalla. Yksi keskeisimmistä syistä käyttöönoton epäonnistumiseen on käyttäjien vastustus. IT-alan kirjallisuus on kuitenkin perinteisesti keskittynyt käyttäjien vastustuksen sijasta käyttäjien hyväksymisen tutkimiseen. Monien teknologian hyväksymisen mallien lähtökohtana on, että käyttäjät valitsevat muutoksen vapaaehtoisesti. Tällaiset vapaaehtoisen hyväksymisen kontekstissa kehitetyt mallit eivät sovellu ERP-järjestelmien muutoksessa ilmenevän muutosvastarinnan tutkimiseen, sillä järjestelmämuutos ei tavallisesti ole käyttäjien oma valinta. Koska ERPjärjestelmän käyttöönotossa on kyse organisaatiomuutoksesta, ja muutosvastarinnan hallinnalla on keskeinen rooli käyttöönottoprojektin onnistumiseksi, on tarpeen tutkia, voidaanko organisaatiomuutoksen kontekstissa kehitettyä Kotterin muutosjohtamisen mallia hyödyntää käyttöönoton ohjenuorana. Kotterin malli on yksi muutosjohtamisen tunnetuimpia teoreettisia viitekehyksiä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena oli selvittää, mistä muutosvastarinta johtuu, miten sitä voidaan hallita ERP-järjestelmän käyttöönotossa sekä verrata sen hallitsemiseksi esitettyjä toimenpiteitä Kotterin muutosjohtamisen malliin. Tutkimuksessa huomattiin, että työntekijöiden työnkuvissa ja työhön vaadittavissa taidoissa tapahtuvat muutokset, yksilöitä uhkaavat menetykset sekä alhainen muutoksesta koettu arvo vaihdon kustannuksiin verrattuna korostuvat muutosvastarintaa aiheuttavina tekijöinä. Keskeisimmiksi vastarinnan hallinnan toimenpiteiksi tunnistettiin erilaiset viestintästrategiat, käyttäjien osallistaminen muutokseen sekä työntekijöille tarjottava opetus ja koulutus. Muutosvastarinnan minimoimiseen tähtäävien strategioiden vertailussa Kotterin malliin havaittiin näiden välillä sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Erityisesti keskeisimmille muutosvastarinnan minimoimisen strategioille löydettiin vastaavuuksia Kotterin mallista. Toisaalta joidenkin Kotterin mallin vaiheiden ei havaittu soveltuvan muutosvastarinnan käsittelemiseen ERPjärjestelmien käyttöönotossa, eikä kaikkia muutosvastarinnan hallinnan keinoja voida sovittaa Kotterin malliin.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.subject.otherKotter
dc.titleMuutosvastarinnan hallinta ERP-järjestelmän käyttöönotossa : toimenpiteiden vastaavuus Kotterin muutosjohtamisen malliin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102151634
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysomuutosvastarinta
dc.subject.ysokäyttöönotto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record