Show simple item record

dc.contributor.advisorRuutiainen, Ville
dc.contributor.authorBenyamin, Roosa
dc.contributor.authorHautsalo, Jasmin
dc.date.accessioned2021-01-14T14:36:09Z
dc.date.available2021-01-14T14:36:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73633
dc.description.abstractKiire ja kiireellisyys ovat moninaisia ilmiöitä, joita ei voida nykykäsityksen mukaan yksiselitteisesti tulkita. Tässä laadullisessa tutkimuksessa pohditaan kiirettä esiopetuksen kontekstissa, erityisesti lasten näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten esiopetusikäiset lapset käsittävät kiireen, ja kuinka kiire näkyy esiopetuksessa päiväkodin arjessa. Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut merkittävästi muutoksia edellisinä vuosikymmeninä, ja ne ovat olleet valtakunnallisesti esillä. Esimerkiksi lapsiryhmien koot sekä resurssipula toimivat kiireen mahdollistajina päiväkodissa ja huolestuttavat monia. Kiirettä on aiemmin tutkittu esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta, mutta lasten käsitykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tutkimus sijoittuu lapsuudentutkimuksen kentälle. Tutkimukseen muodostui kaksi tutkimuskysymystä: Miten kiire ilmenee esiopetuksessa? sekä Millaisia kiireeseen liittyviä käsityksiä esiopetusikäisillä on? Tutkimuksessa on havainnoitu sekä haastateltu esiopetusikäisiä lapsia päiväkotikontekstissa. Tutkimukseen osallistui kymmenen lasta. Havainnointi toteutettiin aamupäivän aikana ja sen edetessä tutkijat kirjoittivat muistiinpanoja. Haastattelut toteutettiin kahdessa ryhmässä ja ne äänitettiin. Havainnointi- ja haastattelumateriaalit analysoitiin sisällönanalyysimenetelmän avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että esiopetuksessa sekä esiopetusikäisten lasten käsityksissä kiire liittyi vahvasti kolmeen eri ulottuvuuteen: ajallisuuteen, kulttuurisiin toimintoihin sekä vuorovaikutukseen. Kiire ilmeni esiopetuksessa eniten vuorovaikutusulottuvuuden kautta, kun taas lasten käsityksissä kiire liittyi useammin ajallisuuteen sekä kulttuurisiin toimintoihin. Tulokset osoittavat kiireen olevan jatkumo, johon yllä mainitut ulottuvuudet asettuvat.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsuudentutkimus
dc.titleKiire esiopetuksessa ja esiopetusikäisten käsityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101141109
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokiire
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoesikouluikäiset
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysohaastattelututkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record