Show simple item record

dc.contributor.authorHonko, Mari
dc.contributor.authorMustonen, Sanna
dc.date.accessioned2020-12-23T08:50:28Z
dc.date.available2020-12-23T08:50:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHonko, M., & Mustonen, S. (2020). Miten monikielisyys ja kielitietoiset toimintatavat koetaan varhaiskasvatuksessa?. <i>Journal of Early Childhood Education Research</i>, <i>9</i>(2), 522-550. <a href="https://journal.fi/jecer/article/view/114145" target="_blank">https://journal.fi/jecer/article/view/114145</a>
dc.identifier.otherCONVID_47400959
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73405
dc.description.abstractMonikielisyyden tukeminen on vahvasti esillä uusimmissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Tarkastelemme tässä artikkelissa varhaiskasvatuksen toimijoiden kokemuksia monikielisyydestä ja kielitietoisista toimintatavoista. Tutkimus perustuu monikielisessä lapsiryhmässä työskentelevälle henkilöstölle suunnattuun kyselyaineistoon (n = 86). Aineisto analysoitiin temaattista analyysia ja sisällön erittelyä hyödyntävän sisällönanalyysin keinoin. Artikkelin päähuomio kohdistuu siihen, miten varhaiskasvattajat ovat suhtautuneet toimintaympäristön monikielistymiseen, ja mitä tämä osaltaan kertoo monikielisyysja kielenoppimiskäsitysten murroksesta. Lisäksi kuvaamme henkilöstön kokemuksia siitä, miten jo käytössä olevat kielitietoiset toimintatavat on lapsiryhmässä ja laajemmin työyhteisössä otettu vastaan. Tulosten perusteella monikielisyyden haasteet kietoutuvat ennen kaikkea vuorovaikutukseen ja epävarmuuden kokemuksiin mutta myös näkemyseroihin ja puutteellisiin resursseihin. Iloa puolestaan tuottaa erityisesti lasten avoimuus ja ylpeys oppimisesta, arkisen huumorin jakaminen sekä mahdollisuus avartaa ajattelua ja oppia itsekin uutta.fi
dc.description.abstractSupporting multilingualism is emphasized in the current curricula of early childhood education in Finland. This article reports an analysis of the educators’ experiences of multilingualism and language aware practices. The data consists of a questionnaire addressed to the personnel (n = 86) working in a multilingual child groups, and it was analyzed using data-driven content analysis. The article focuses on the challenges and joys that the multilingual environment has brought to the educators, as well as on the findings that the perceived challenges and joys reveal about the shifts in the notions of multilingualism and language learning. The results indicate that the challenges of multilingualism entwine especially with disruptions in interaction and the feelings of uncertainty in everyday situations, as well as ideological differences and lack of resources. The main source of joy is described especially by the children: they are open-minded and proud of learning. The educators are inspired by shared everyday humorous situations and by possibilities to broaden their minds and learn new thingsen
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen varhaiskasvatus ry
dc.relation.ispartofseriesJournal of Early Childhood Education Research
dc.relation.urihttps://journal.fi/jecer/article/view/114145
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkielitietoisuus
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherearly childhood education
dc.subject.otherlanguage awareness
dc.titleMiten monikielisyys ja kielitietoiset toimintatavat koetaan varhaiskasvatuksessa?
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012237346
dc.contributor.laitosSoveltavan kielentutkimuksen keskusfi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosCentre for Applied Language Studiesen
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange522-550
dc.relation.issn2323-7414
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume9
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2020 kirjoittajat ja Suomen varhaiskasvatus ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p37832
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6720
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5140
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright