Show simple item record

dc.contributor.advisorValokivi, Heli
dc.contributor.authorTuominen, Emilia
dc.date.accessioned2020-12-17T09:52:53Z
dc.date.available2020-12-17T09:52:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73282
dc.description.abstractMaisterintutkielmani tarkoituksena on tarkastella ankkuritoiminnan keskeisten kulmakivien, asiakasosallisuuden ja moniammatillisen yhteistyön toteutumista käytännön tasolla työntekijänäkökulmasta. Ankkuritoiminta pyrkii moniammatillisen tiimin voimin tehostamaan alaikäisten hyvinvointia muun muassa ehkäisemällä nuorisorikollisuutta. Nuorten ja perheiden ongelmien ollessa nykyaikana entistä monimuotoisempia, ankkurin kaltaiselle työskentelylle on kysyntää. Näin ollen sen toimivuudesta on tärkeää kerätä ajankohtaista informaatiota, mikä lisää tietoutta toimintamallin olemassaolosta sekä perustelee sen yhteiskunnallista tarpeellisuutta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu asiakasosallisuuteen ja moniammatillisuuteen liittyvästä teoreettisesta keskustelusta. Näiden kahden periaatteen käytännön toteutumista on tarkasteltu internet-kyselyillä kerättyä tutkimusaineistoa hyödyntäen. Kyselyiden kohderyhmänä olivat erään suomalaisen keskisuuren paikkakunnan ankkuritiimin, lastensuojelun ja poliisiaseman työntekijät. Ankkurityöskentelyyn osallistuu useasti ammattilaisia ankkuritiimin lisäksi myös eri yhteistyötahoista, joten heidänkin näkökantansa ovat tutkimuksessa olennaisia. Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin käyttäen apuna kolmea pääteemaa asiakasosallisuudesta, moniammatillisesta ankkuriyhteistyöstä ja moniammatillisen yhteistyön synnyttämistä hyödyistä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Miten asiakasosallisuus toteutuu ankkuritoiminnassa? 2) Mistä moniammatillinen ankkuriyhteistyö rakentuu? Tulosten perusteella asiakasnuorten äänen kuulemista pidetään tärkeänä osana ankkuritapaamista: nuorelle tarjotaan omia puheenvuoroja ja hänen näkemyksilleen annetaan painoarvoa. Nuoren osallistumisen taso vaihtelee sen mukaisesti, millainen asia on käsitteillä ja minkälainen vuorovaikutus tuntuu hänelle itselleen luontaiselta. Suurimmaksi osaksi nuoret ovat vastaanottavaisia ja jättävät vain harvoin käyttämättä heille varatun tapaamisajan. Myös tapaamisiin osallistuvat vanhemmat saavat ankkuritapaamisista tärkeää tukea omaan kasvatustyöhönsä ja ajoittain oivaltavat tapaamisen puitteissa omiakin henkilökohtaisia palveluntarpeitaan. Vanhempien asennoituminen ankkurityöskentelyyn on pääosin positiivista ja avunsaantia arvostavaa. Moniammatillisen ankkuriyhteistyön rakennusaineiksi nousevat tulosten pohjalta ammattilaisten selkeät roolijaot, toisten asiantuntijuuden kunnioittaminen, avoimuus, luottamus, monialainen esimiestyö ja yhteisesti jaettu tahtotila. On tärkeää, että kukin yhteistyöhön osallistuva ammattilainen tuntee oman tehtävänsä ja arvostaa muidenkin työpanosta. Yhteistyön toimivuutta lisäävät myös säännöllinen yhteydenpito, työntekijöiden tuttavallisuus ja avoin ilmapiiri. Etenkin lastensuojelun ja ankkuritiimin yhteistyö vaikuttaa tulosten pohjalta tiiviiltä, mikä korostaa ankkuritoiminnan asemaa lastensuojelun kaltaisten yhteistyötahojen arvokkaana tukijana: ankkuriyhteistyön tehostaessa ammattilaisten välistä vuorovaikutusta sen on mahdollista vähentää päällekkäistä työntekoa ja säästää olennaisesti niin työntekijöiden voimavaroja kuin kuntien taloudellisia resurssejakin.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study is to find out how the two most important theoretical principles of the Anchor-model, customer involvement and multi-professional cooperation, are executed from the viewpoint of the professionals taking part in Anchor work. The main goal of the Anchor-model is to prevent juvenile delinquency, domestic violence, and social exclusion. Anchor work is operated by multi-professional teams, which consist of professionals from the police, social services, health services and youth services. Nowadays people’s problems are becoming more and more versatile, which is why it is important to invest in multi-professional models like Anchor work also in the future. The theoretical base of the study consists of customer involvement and multi-professional cooperation. The data was collected from one Finnish medium-sized city by using electronic questionnaires. The questionnaires were sent to one Anchor team and the employees of child welfare and police. The method used for the analysis is content based with the main themes of customer involvement, multi-professional cooperation, and the benefits of multi-professional cooperation. The research questions that this study seeks to answer are as follows: 1) How is customer involvement executed in Anchor work? 2) Which are the main factors of multi-professional cooperation in Anchor work? The results suggest that the employees participating in Anchor work find it extremely important to give their young customers a chance to present their own thoughts and opinions. Most of the customers are willing to cooperate with the Anchor team although the communication with the team’s professionals can be difficult and unnatural for some of them. It is rarely seen that a customer does not show up for his meeting with the Anchor team. In addition to the young customers, the Anchor team also aims to support their customers’ parents by helping them cope with their own personal issues that can affect their ability to take care of their children. Parents generally respect the help they receive. According to the results, the most important factors of multi-professional cooperation are a clear division of professional roles, open and trustful working environment, multi-professional leadership, and commonly shared goals. It is beneficial that the employees are familiar with each other and communicate regularly. Especially the communication between the employees of child welfare and the Anchor team seems to be quite intense, which highlights the supportive role of the Anchor-model from the viewpoint of child welfare. The results indicate that multi-professional cooperation is overall a great way to strengthen the bonds between employees, which makes it easier to provide more efficient services especially for younger customers.en
dc.format.extent120
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherankkuritoiminta
dc.titleRipeyttä, luottamusta ja yhteistä tahtotilaa : asiakasosallisuus ja moniammatillinen yhteistyö ankkuritoiminnan ytimessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177216
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysonuorisorikollisuus
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysotiimit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record