Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen-Marsh, Arja
dc.contributor.authorLuukkonen, Jenni
dc.date.accessioned2020-12-02T10:02:59Z
dc.date.available2020-12-02T10:02:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72918
dc.description.abstractTutkielman tarkoitus on selvittää, miten vuorovaikutusjärjestyksen (eng. interaction order) semioottiset keinot ilmenevät multimodaalisessa chat-viestinnässä. Työ pyrkii laajentamaan vuorovaikutusjärjestyksen käsitettä fyysisten kommunikaatiotilanteiden ulkopuolelle. Tutkimus keskittyy Discord -chat-ohjelman sisällä toimivaan World of Warcraft -yhteisöön ja sen jäsenten viestintätottumuksiin. Analyysi kartoittaa käyttäjien tapoja ilmaista itseään, aistimuksiaan, ajan kulkua sekä etäisyyttä muihin. Lisäksi pohditaan sitä, miten Discord ympäristönä edesauttaa ja rajoittaa edellämainittuja ilmaisutapoja. Aineisto kerättiin hyödyntämällä virtuaalista etnografiaa, johon sisältyi yhteisön sisäistä havainnointia sekä dokumenttien keräämistä viestihistoriasta. Tarkempana kohderyhmänä toimivat yhteisön ylläpitäjät (ns. moderaattorit) sekä vakinaiset käyttäjät. Teoreettisesti analyysi perustuu multimodaaliseen diskurssianalyysiin, jonka avulla tutkitun tilan ja siellä tapahtuvan viestinnän semioottisia piirteitä tunnistettiin. Tutkimus osoittaa, että vuorovaikutusjärjestyksen semioottinen ilmaisu on huomattavasti erilaista verrattuna fyysiseen vuorovaikutukseen. Nämä eroavaisuudet johtuvat suurimmalta osin kehollisen viestinnän puutteesta. Kohdeyhteisön säännöt, käyttäjähierarkia ja -rajoitukset vaikuttavat myös omalta osaltaan siihen, miten ilmaisutapoja käytetään. Lisäksi analyysissa huomattiin, että monet Discord -sovelluksen ominaisuudet sekä mahdollistavat että rajoittavat käytettävissä olevia viestintäkeinoja. Näin ollen voidaan todeta, että vuorovaikutusjärjestyksen ilmentyminen verkossa riippuu laajalti viestintäympäristöstä ja sen teknologisista käyttömahdollisuuksista.fi
dc.format.extent78
dc.language.isoen
dc.subject.otherinteraction order
dc.subject.otheronline spaces
dc.subject.otherdiscord
dc.subject.otherchat rooms
dc.subject.otherface-to-face interaction
dc.subject.othersemiotic resources
dc.subject.othervirtual ethnography
dc.subject.othermultimodal discourse analysis
dc.titleThe semiotic resources of the interaction order in online chat rooms : a case study of a World of Warcraft community
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012026879
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoverkkojuttelu
dc.subject.ysosemiotiikka
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysoonline chatting
dc.subject.ysosemiotics
dc.subject.ysosocial interaction


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record