Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorRintala, Riikka
dc.date.accessioned2020-12-01T10:50:28Z
dc.date.available2020-12-01T10:50:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72897
dc.description.abstractMaisterintutkielmani käsittelee monilukutaitoa kotitalouden oppiaineessa keskittyen siihen, millaisia oppiaineen tekstitaidot sekä tekstikäytänteet ovat. Monilukutaito on yksi vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) keskeisistä laaja-alaisien oppimisen painotuksista. Opetus-suunnitelma velvoittaa jokaista opettajaa huomioimaan opetuksessaan oppiaineensa tiedonalan kielen sekä tekstikäytänteet (Opetushallitus 2014: 22). Maisterintutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisena monilukutaito kotitaloudessa näyttäytyy ja kuinka keskeinen osa oppiaineen sisältöjä monilukutaito on. Kotitalouden oppiaineessa sovelletaan käytäntöön eri alojen tietoa ja sen tehtävä vahvistaa oppi-laiden valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä kriittiseen tiedonhallintaan (Opetushallitus 2014: 507). On mielenkiintoista selvittää, mitä monilukutaito merkitsee monitieteisessä ja käytännönläheisessä oppiaineessa. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa monilukutaito sekä siihen läheisesti liittyvät tekstitaidot ja tiedonalan tekstikäytänteet. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia tulkitsemisen ja tuottamisen käytänteitä kotitalouden oppiaineen tekstimaailma edellyttää, 1a) Millaisia tekstejä kotitalouden oppiaineessa käytetään, 1b) Miten kotitalouden oppiaineessa toimitaan erilaisten tekstien kanssa? ja 2) Millaiseen tekstitoimintaan oppijoita luokkahuoneopetuksessa ohjataan? Tutkimus toteutettiin havainnoimalla yhden peruskoulun seitsemännen luokan kotitaloudenopetusta kahden peräkkäisen opetuskerran ajan. Tutkimukseen osallistui yksi kotitalouden opetusryhmä, jossa on yhteensä 14 oppilasta, sekä heidän opettajansa Aineistoni muodostuu oppitunneilla kerätyistä ääni- ja kuvatallenteista, niistä tehdyistä litteroinneista sekä havainnointimuistiinpanoista. Observointi on perustunut osallistumattomaan havainnointiin, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tekijä tutustuu tarkasteltavaan toimintaan osallistumatta yhteisön toimintaan (Grönfors 2015). Aineistoa kerätessä olen seurannut opetusta opetustilassa, mutta en ole ottanut osaa tuntien tapahtumiin. Tulosten perusteella monilukutaito on keskeinen osa kotitalouden oppiainetta, ja se on nivoutunut tiiviisti yhteen oppiaineen sisältöjen kanssa. Oppiaineen tekstikäsitys on laaja ja erilaiset tekstit ovat vahvasti läsnä opetustilanteissa, vaikka oppikirjan rooli oppiaineen tekstitoiminnassa onkin keskeinen. Oppilaiden tekstitoiminta on analyysin perusteella yhteisöllistä ja vuorovaikutteista. Oppilaiden tekstitoiminnan ohjataan pääasiassa implisiittisesti, mutta toisaalta kotitalouden oppitunneilla oppilaita ohjataan myös sisältötiedon ja keskeisten käsitteiden hallintaan.fi
dc.format.extent102
dc.language.isofi
dc.subject.othertiedonalakohtaiset tekstikäytänteet
dc.subject.othertekstitoiminta
dc.title"Missä niin lukee?" : tapaustutkimus monilukutaidosta ja kotitalouden oppiaineen tekstikäytänteistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012016858
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokotitalous (oppiaineet)
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoperusopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record