Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorMakkonen, Lassi
dc.date.accessioned2020-11-23T12:46:53Z
dc.date.available2020-11-23T12:46:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72736
dc.description.abstractToiminnanohjausjärjestelmien käyttö on kasvanut viimeisenä vuosikymmenenä radikaalisti. Niillä pyritään keskittämään yrityksen dataa sekä liiketoimintaprosesseja. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto ei tutkimusten mukaan ole mutkatonta, ja iso osa niistä epäonnistuu. Aihe on laajasti tutkittu ja siitä on julkaistu useita tutkimuksia. Kriittiset menestystekijät ovat yksi systemaattinen tapa tarkastella käyttöönoton prosessia ja siihen liittyviä aiheita. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia näitä kriittisiä menestystekijöitä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Tarkasteltavat kriittiset menestystekijät on tunnistettu kirjallisuuskatsauksella aiempiin tutkimuksiin pohjautuen. Tutkielman empiirinen osuus koskee kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton eri sidosryhmien kokemuksia ja ajatuksia kriittisten menestystekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Haastattelemalla projektin eri sidosryhmiä saadaan tietoa siitä, kuinka eri sidosryhmät painottavat kriittisiä menestystekijöitä. Eri ryhmien välillä on eroa, ja tämä tutkielma esittää aineiston analyysin perusteella kolme erilaista ajatusmallia, jotka ilmenevät haastateltavien vastauksissa. Nämä kolme ajatusmallia ovat johtolähtöinen, käyttäjälähtöinen sekä teknologialähtöinen. Näiden ajatusmallien avulla saadaan parempi ymmärrys siitä, miksi eri henkilöt painottavat kriittisiä menestystekijöitä eri tavalla. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää avuksi kohdentamaan resursseja tehokkaammin käyttöönoton aikana.fi
dc.description.abstractThe use of enterprise resource planning systems has grown radically in the past decade. They are used to focus data and business processes in the company. According to studies the implementation process is not easy and often fails. The topic is widely researched, and a lot of published studies can be found. Critical Success Factors (CSFs) are systematic way to examine the process of implementation and topics related to it. This Master’s Thesis aims to study these critical success factors in enterprise resource planning implementation in a form of qualitative case study. The chosen critical success factors have been selected by using literature review from previous research. The empirical part of the research studies the experiences of different stakeholders regarding the implementation of enterprise resource planning system and their thoughts on priority of Critical Success Factors. By interviewing the different stakeholder groups knowledge on how stakeholder groups emphasize critical success factors can be gathered. There is a difference between the stakeholder groups and this study presents three different paradigms based on the interviewee’s answers. These different paradigms are management-based, user-based and technology-based paradigms. Based on these paradigms can be better understood why different people emphasize critical success factors differently. The results can be used to help focus the resources on more effectively during implementation.en
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittiset menestystekijät
dc.titleKriittisten menestystekijöiden tärkeysjärjestys toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011236723
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysomenestystekijät
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record