Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorRantanen, Johanna
dc.date.accessioned2020-11-13T07:43:18Z
dc.date.available2020-11-13T07:43:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72602
dc.description.abstractKoronavirusepidemia muutti koulujen lähiopetuksen lähes kolmeksi kuukaudeksi etäopetukseksi keväällä 2020. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät luokanopettajat ovat kokeneet voimavaroikseen etäopetuksen aikana. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista sosiaalista tukea luokanopettajat ovat kokeneet saavansa etäopetuksen aikana eri tahoilta ja millaista sosiaalista tukea he toivoisivat saavansa jatkossa vastaavissa tilanteissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kesällä 2020. Tutkimuksen aineisto muodostui 28:sta keväällä 2020 etäopetuksessa opettaneen luokanopettajan vastauksesta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä. Luokanopettajien työn voimavaroiksi nousivat työjoustot, opettajan autonomia, työn merkityksellisyys, työyhteisön ja esimiehen tuki sekä yhteistyötoimijoiden tuki. Yksilön voimavaroista merkittäviksi koettiin itseluottamus, sinnikkyys, optimismi ja vakaumus. Myös sosiaaliset voimavarat ja terveyden voimavarat koettiin yksilön voimavaroiksi etäopetuksessa. Luokanopettajat saivat etäopetuksen aikana emotionaalista tukea esimieheltä ja kollegoilta, vanhemmilta sekä kunnalta. Tiedollista tukea luokanopettajat kokivat saaneensa kollegoilta, esimieheltä ja kunnalta. Aineellista tukea luokanopettajille oli tarjonnut kunta. Tulevaisuudessa opettajat toivoivat saavansa samanlaista emotionaalista ja tiedollista tukea työyhteisöltä ja esimieheltä. Aineellista tukea toivottiin lisäresursseina opetukseen. Opettajien voimavarat ja sosiaalinen tuki auttoivat opettajia jaksamaan kevään muuttuvissa tilanteissa. Tutkimus vahvisti voimavarojen ja sosiaalisen tuen merkitystä myös lähiopetuksen muuttuessa etäopetukseksi.fi
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia voimavaroista ja sosiaalisesta tuesta etäopetuksen aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011136635
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record