Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorSallinen, Heljä
dc.contributor.authorPerälä, Anna
dc.date.accessioned2020-11-06T06:34:03Z
dc.date.available2020-11-06T06:34:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72502
dc.description.abstractKäänteisellä oppimisella tarkoitetaan oppijalähtöistä oppimiskulttuuria, jossa opettaja tukee oppilaan itseohjautuvuuteen kasvamista antamalla oppilaalle enemmän vastuuta ja vapautta. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää 3.–6. luokkien opettajien käsityksiä käänteisen oppimisen soveltuvuudesta alakouluun. Käänteisen oppimisen näkyvyyttä alakoulussa ja opettajien kokemuksia käänteisestä oppimisesta tarkasteltiin opettajien oman luokan ja työyhteisön kautta. Opettajien nykyisen tilanteen lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa heidän käsityksiään käänteisen oppimisen asemasta tulevaisuudessa. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on fenomenografisen lähestymistavan piirteitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2020 haastattelemalla Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilta kahdeksaa 3.–6. luokan opettajaa, jotka olivat olleet työelämässä vähintään viisi vuotta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja fenomenografisen analyysin avulla. Tulokset osoittavat, että opettajat näkivät käänteisen oppimisen toteuttamiseen liittyvän useita hyötyjä, mutta samalla paljon haasteita. Opettajat pitivät käänteistä oppimista yhtenä hyvänä tapana toteuttaa opetusta ja he olivat toteuttaneet sitä työssään jossakin muodossa. Terminä käänteinen oppiminen oli kuitenkin opettajille vieras. Tutkimukseen osallistuneet alakoulun opettajat voisivat jatkossa toteuttaa käänteistä oppimista työssään enemmän ja uskoivat sen kaltaisen oppimisen yleistyvän tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkäänteinen oppiminen
dc.subject.othersosiokonstruktivistinen oppiminen
dc.title”Kaikki uusi on hyvästä, mutta kaikkea vanhaa ei kannata romuttaa” : käänteinen oppiminen alakoulussa 3.–6. luokkien opettajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011066539
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoyhteisöllinen oppiminen
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysokäänteinen opetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record