Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorAaltonen, Hanna
dc.date.accessioned2020-10-08T05:37:55Z
dc.date.available2020-10-08T05:37:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72070
dc.description.abstractElämäntapasairaudet, kuten ylipaino, on yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä terveysongelmista. Elämäntapamuutosinterventioilla saadaan harvoin aikaan pysyvää painonpudotusta, koska elämäntapamuutos on pitkäkestoinen ja moniulotteinen prosessi. Elämäntapamuutoksen tutkiminen subjektiivisesta näkökulmasta käsin voi auttaa ymmärtämään paremmin elämäntapamuutosta sisäisenä prosessina ja kokemuksena. Tämän tutkimuksen lähestymistapa on narratiivinen eli kerronnallinen. Elämäntavat nähdään tutkimuksessa tapoina elää ja olla olemassa. Elämäntapamuutosta tarkastellaan yksilön sisäisenä muutoksena siinä, kuinka kertoja organisoi kokemustaan toiminnan ja kertomuksen vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella elämäntapamuutosta kertojan sisäisen tarinan muutosten kautta eli muutoksena tavassa kertoa tarinaa ”minästä”. Näitä muutoksia analysoitiin toimijuuden kehittymisen avulla. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten arvot ja hyväksyminen näyttäytyvät elämäntapamuutoksen prosessissa. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toteuttamaa 24 kuukautta kestävää Muutosmatka-tutkimushanketta, joka on hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva elämäntapamuutosinterventio. Tutkimuksen aineistona olivat yhden osallistujan päiväkirjatyyppiset viikkotehtävät intervention ensimmäisen vuoden ajalta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että elämäntapamuutos rakentui uudelleenmuotoillun sisäisen tarinan, kertomuksen ja toiminnan vuorovaikutuksessa. Sisäisen tarinan uudelleenmuotoilu alkoi koetusta arvoristiriidasta. Tämä johti arvotyöskentelyyn eli arvojen uudelleenmuotoiluun. Kun arvolähtöinen toiminta oli konkreettisesti mahdollista elävän elämän toiminnassa, kerrottiin sisäinen tarina koherenttina. Hyväksymisen prosessi edisti sisäisen tarinan uudelleenmuotoilua, koska se auttoi luopumaan toiminnan tavoitteesta, jota ei ollut mahdollista toteuttaa. Tulosten perusteella elämäntapamuutosinterventioiden tulisi vahvistaa elämäntapamuutosta tekevän toimijuuden kokemusta ja tukea oman toimijuuden tunnistamisen taitoja. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että interventio, joka mahdollistaa tarinalliset prosessit tarjoaa rikkaan alustan sisäisen tarinan uudelleenmuotoilulle ja voi edistää elämäntapamuutoksen prosessia. Tutkimuksesta nousee esille tarve ymmärtää elämäntapamuutosta tekevä ihminen kehollis-seksuaalisena olentona. Minän ja kehon yhteyden löytymistä elämäntapamuutoksessa voisi tukea suoraan tähän suhteeseen kohdistuvilla interventioilla.fi
dc.description.abstractLifestyle diseases, such as overweight are one the prevalent health-problems. Lifestyle change interventions are unlikely to yield sustainable weight-loss since lifestyle change is a long-term and multifaceted process. To develop lifestyle interventions, investigating lifestyle change from subjective perspective can be helpful to better understand the experience of lifestyle change as an inner process. Theoretical framework of the study is based on the narrative approach and according to the narrative methodology lifestyles are seen as ways of being and existing. In this study lifestyle change was approached focusing on how personal experience of the transaction between the living of action and the story was organized by the narrator. The purpose of the study was to examine lifestyle change through changes in the inner narrative, meaning a new way of telling the story of the “self”. These changes were analyzed as a development in the experienced agency. Additionally, the purpose of the study was to explore the meaning of values and acceptance in this change process. The study is part of a larger 24-month lifestyle intervention based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and conducted by University of Jyväskylä and Central Finland Health Care District. The data in the study was formed by one participant’s diary-like online logbook for the first year of the intervention. The results show that the lifestyle change was constructed in the interaction of the inner-narrative, the story and the living of action. Reformulating the inner narrative initiated from a recognized value conflict. This created a need to reformulate values. When value-driven action was actualized in the living of action, the inner narrative was told as coherent. The process of acceptance enhanced reformulating of the inner narrative by helping to let go of goals of action that were not possible to actualize. This study suggests that lifestyle change interventions should reinforce the experience of agency and promote skills to recognize one’s agency. The results of the study show that an intervention enabling narrative processes could enhance reformulating the inner narrative and could promote lifestyle change process. Based on the findings of this study there is a need to understand a person living a lifestyle change as embodied and sexual being. The connection between “the self“ and the body could be supported with intervention targeting on this relationship and creating the experience of agency in the body.en
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.othersisäinen tarina
dc.subject.otherelämäntapamuutos
dc.titleElämäntapamuutoksen sisäinen tarina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010086127
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonarratiivinen tutkimus
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.rights.accessrights


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record