Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorKerola, Aino
dc.date.accessioned2020-10-07T05:44:27Z
dc.date.available2020-10-07T05:44:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72063
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vanhemmuustyylin, ja koulunkäyntiin merkittävästi vaikuttavan oppijaminäkuvan välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin äidin vanhemmuustyylin ja oppilaan matematiikan sekä äidinkielen oppijaminäkuvan välistä yhteyttä ensimmäisellä luokalla. Vanhemmuustyyliä tutkittiin sen lämpimyyden, behavioraalisen kontrollin ja psykologisen kontrollin näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin, onko yhteys erilainen tytöillä ja pojilla. Tässä tutkimuksessa käytettiin 507 lapselta ja heidän äideiltään kerättyä aineistoa, joka sisältää haastattelemalla kerätyt lasten oppijaminäkuvaa koskevat itsearvioinnit ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä, sekä äitien vanhemmuustyyliä käsittelevän kyselylomakeaineiston. Aineisto on osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushanketta. Vanhemmuustyylin yhteyttä ensimmäisen luokan syksyn oppijaminäkuvaan tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimella ja sukupuolieroja Fisherin z-muunnos –testillä. Vanhemmuustyylin yhteyttä oppijaminä-kuvan kehitykseen tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja sukupuolieroja kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tulokset osoittivat, että äidin behavioraalinen ja psykologinen kontrolli olivat tytöillä poikiin verrattuna voimakkaammassa yhteydessä äidinkielen oppijaminäkuvaan ensimmäisen luokan alussa. Äidin lämpimyys oli myönteisesti yhteydessä matematiikan oppijaminäkuvan kehitykseen, kun taas äidinkielen kohdalla vastaavaa yhteyttä ei ollut. Vanhemman lämpimyys vahvistaa lasten myönteistä käsitystä omista kyvyistä ja osaamisesta.fi
dc.format.extent43
dc.language.isofi
dc.subject.othervanhemmuustyyli
dc.subject.otheroppijaminäkuva
dc.subject.otherensimmäinen luokka
dc.titleÄidin vanhemmuustyylin yhteys lapsen äidinkielen ja matematiikan oppijaminäkuvaan ensimmäisellä luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010076119
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoäidit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record