Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.authorAmpuja, Atte
dc.date.accessioned2020-10-05T06:10:47Z
dc.date.available2020-10-05T06:10:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72000
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää noviisiopettajien kokemuksia työelämään kiinnittymisestä, eli induktiosta, sekä millaista perehdytystä noviisiopettajat kokivat saaneensa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, mitkä tekijät edesauttoivat noviisiopettajien kiinnittymistä työelämään ja mitkä puolestaan vaikeuttivat induktiota. Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2020 aikana. Tutkimukseen osallistui neljä noviisiopettajaa keskisuomalaisista kouluista. Aineiston keruussa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto koostui neljästä haastattelusta, ja aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkittavana ilmiönä oli noviisiopettajien kokemukset, joten tutkimusta lähestyttiin fenomenologis-hermeneuttisesta tutkimusfilosofisesta näkökulmasta. Tutkittavat olivat kiinnittyneet työelämään hyvin, sillä yksikään tutkittavista ei kertonut harkinneensa alan vaihtoa. Kollegoilla ja työyhteisöllä oli merkittävä vaikutus noviisiopettajien induktioon. Etenkin työparityöskentely edesauttoi noviisiopettajien kiinnittymistä työhön. Perehdytys oli osittain puutteellista, tai puuttui jopa tyystin. Perehdytys kohdistui pääasiassa koulun toimintatapoihin ja käytänteisiin, ja ammatillisen kasvun tukeminen oli vähäistä. Noviisiopettajat tarvitsevat nykyistä enemmän tukea induktiovaiheessa ja perehdytyksen tulisi kohdistua käytännön toimintatapojen lisäksi myös ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemiseen. Tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, että työparityöskentely tai mentorointi voisi edesauttaa nuorten opettajien siirtymistä opinnoista työelämään.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherinduktiovaihe
dc.subject.othernoviisiopettaja
dc.subject.otherammatillinen kasvu
dc.title"No tuossa on kellukkeet ja hyppäähän tuonne isojen lasten päätyyn" : noviisiopettajien kokemuksia induktiovaiheesta sekä perehdytyksestä luokanopettajan työhön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010056067
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysomentorointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record