Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorSaloranta, Terhi
dc.date.accessioned2020-10-01T05:05:52Z
dc.date.available2020-10-01T05:05:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71951
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää mitä sosiaalityöntekijät kertovat kokemastaan asiakasväkivallasta sekä siihen liittyvästä rikosprosessista ja organisaation tarjoamasta tuesta. Tutkimustani varten olen haastatellut viisi eri puolella Etelä-Suomea työskentelevää sosiaalityöntekijää ja haastattelumenetelmänä olen käyttänyt avointa haastattelua. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu väkivaltaa ja erityisesti sosiaalityössä ilmenevää asiakasväkivaltaa käsittelevästä aiemmasta tutkimuksesta ja käsitteistä. Tutkimukseni on laadullinen ja se mukailee fenomenologis – hermeneuttista tutkimusperinnettä. Tutkimukseni kuuluu sensitiivisen haastattelututkimuksen piiriin. Aineiston analyysin olen toteuttanut aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimustulokset vahvistavat sitä tietoa, että sosiaalityöntekijät kokevat asiakasväkivaltaa ja osoittavat ettei sosiaalityöntekijöiden auttamiseksi asiakasväkivallan tilanteissa ole riittävästi keinoja. Edelleen sosiaalityössä vallitsee kulttuuri, jossa asiakasväkivallasta vaietaan, sitä vähätellään ja se sivuutetaan. Rikosilmoituksia tehdään vain vakavimmista asiakasväkivallan tilanteista ja rikosprosessin sosiaalityöntekijä joutuu kohtamaan useimmiten yksin. Käräjäoikeuden käsittelyssä sosiaalityöntekijä edustaa itseään lähtökohtaisesti yksin ja tällöin käsittelystä voi muodostua ahdistava kokemus. Asiakasväkivaltaa kokeneet sosiaalityöntekijät kokevat työyhteisöissä ja rikosprosessissa yksinäisyyttä. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat moniammatillista apua asiakasväkivallasta selviytyäkseen ja avustajan rikosprosessin tueksi. Organisaatioiden tulee ottaa vastuu sosiaalityöntekijöiden auttamisesta asiakasväkivallan tilanteissa ja etsiä aktiivisesti keinoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakasväkivalta
dc.subject.othertuki
dc.titleSosiaalityöntekijän työssä kokema väkivalta : kokemuksia rikosprosessista ja organisaation tarjoamasta tuesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010016031
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotyöpaikkaväkivalta
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysorikosprosessi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record