Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorToitturi, Mikko
dc.date.accessioned2020-07-28T07:06:10Z
dc.date.available2020-07-28T07:06:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71260
dc.description.abstractOppimisanalytiikka on tieteenala, jossa oppilaiden verkko-oppimisympäristössä tuottamaa dataa analysoidaan opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi. Sen ennustetaan tuovan paljon hyötyjä oppilaiden ymmärrykseen, taitotasoon, ohjaukseen ja motivaatioon. Alan nuoruuden takia aiheesta ei kuitenkaan ole paljon käytännön tutkimuksia, ja siksi tutkimus tehtiin selvittämään, kuinka eri lähteissä ennustetut hyödyt toteutuvat käytännössä. Tutkimus suoritettiin keräämällä ja ryhmittämällä lähteissä todettuja hyötyjä, ja vertaamalla niitä oppimisanalytiikkaperusteista verkko-oppimisympäristöä käyttävien opettajien ja oppilaiden kokemuksiin. Tutkimukseen osallistuneita opettajia haastateltiin, oppilaille jaettiin kyselylomakkeet ja ympäristöllä toteutettuja oppitunteja seurattiin. Tuloksissa selvisi, että ympäristö toi hyötyjä etenkin oppilaiden ja opettajien tiedon omaksumiseen ja arviointiin, ja ympäristön aiheuttama työskentelytavan muutos koettiin positiivisena niin opettajien kuin oppilaiden keskuudessa. Oppilaat pystyivät kerätyn datan avulla paremmin hahmottamaan omaa oppimistaan ja kurssialuetta, kun taas opettajat saivat paljon dataa oppilaiden suorituksista ja työskentelytavoista. Tämä mahdollisti mm. opetuksen paremman kohdennuksen niille oppilaille, jotka tarvitsivat eniten apua. Oppilaat kokivat ympäristön kannustavan omatoimiseen opiskeluun, ja että he saivat enemmän valtaa oppimisestaan sen avulla, mikä tuki aiempaa tutkimusta. Koululle oppimisanalytiikkapohjaisen verkko-oppimisympäristön käyttäminen oli perinteistä opetusta kustannustehokkaampaa, ekologisempaa ja mahdollisti sijaisten helpomman käytön. Tämä vapautti vakituisia opettajia esim. koulutuksia varten.fi
dc.description.abstractLearning analytics is a field where data generated by students in an e-learning environment is analyzed to improve learning and teaching. It has been predicted to cause many benefits to the understanding, skills, motivation and guidance of students. Because of the novelty of the field, there exists few studies where the fulfillment of these benefits are studied, and therefore the study was conducted to find out how these benefits are realized in a practical environment. The research was conducted by collecting and grouping the benefits envisioned by previous studies, and comparing them to the experiences of teachers and students using a learning analytics-based e-learning environment. The participants were interviewed, surveyed and observed in multiple classes. The research showed the environment benefiting especially the information retention of students and teachers, which contributed to easier self-evaluation. The data gathered from the students also benefited the teacher in offering a lot of data on the students’ usage of the system and individual studying habits, and helped identify students most in need of guidance. The individuality promoted by the environment’s study method also gained a lot of support from the previous research, with students feeling more in control of their learning thanks to the encouragement of the learning environment, which motivated the students. Using a learning analytics-based learning environment also offered better cost-efficiency and environment-friendliness to the school, and enabled more flexible staff management of the school with the eased use of substitute teachers.en
dc.format.extent84
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisanalytiikka
dc.subject.otherverkko-oppimisympäristöt
dc.subject.otherdata-analytiikka
dc.subject.othersulautettu oppiminen
dc.titleOppimisanalytiikan hyödyt oppimiselle moderneissa verkko-oppimisympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007285409
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopiskelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record