Show simple item record

dc.contributor.advisorRiivari, Elina
dc.contributor.authorHelvola, Jenni
dc.date.accessioned2020-07-16T05:31:35Z
dc.date.available2020-07-16T05:31:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71186
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen henkilöstön kokemuksia organisaatiokulttuurin eri osa-alueista ja muodostaa kokonaisvaltainen käsitys sen tämänhetkisestä tilasta. Lisäksi tavoitteena on selvittää organisaatiokulttuurin mahdollisia kehityskohteita. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Organisaatiokulttuuria tutkittiin monimenetelmäisellä tutkimusotteella, jotta tutkittavasta ilmiöstä saatiin mahdollisimman monipuolista tietoa. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin asiakaspalvelualalla toimivasta yrityksestä, joka toimi neljällä paikkakunnalla Suomessa. Aineisto kerättiin marras-joulukuussa 2018. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin kohdeyrityksessä toteutetulla henkilöstökyselyllä, jossa kohderyhmänä olivat työntekijät, esimiehet ja asiantuntijat. Kvantitatiivisen aineiston analysointiin käytettiin tilastollisia menetelmiä, kuten t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Kvalitatiivinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joiden kohderyhmänä olivat työntekijät ja esimiehet. Kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimuksessa havaittiin, että henkilöstö kokee organisaatiokulttuurin pääasiassa heidän oman toimipisteensä ja lähityöyhteisönsä tasolla eikä koko yrityksen yhteistä organisaatiokulttuuria koeta olevan. Tutkimuksen tulosten perusteella kohdeyrityksen toiminnan hajanaisuus sekä kohdeyrityksessä tapahtunut liiketoimintakauppa vaikuttavat organisaatiokulttuurin muodostumiseen. Tulosten mukaan kohdeyrityksen toimipisteissä on omia alakulttuureita, joissa toimitaan omanlaisten toimintamallien mukaan. Tutkimuksessa nousi esille useita kehityskohteita, joista keskeisimmät ovat viestintä ja tiedonkulku sekä yhtenäisen organisaatiokulttuurin kehittäminen. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että viestinnän parantamisella, toimintatapojen yhdenmukaistamisella sekä organisaatiokulttuurin kehittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti lukuisiin asioihin kohdeyrityksessä, esimerkiksi yhteisöllisyyden parantumiseen, sitoutumisen kasvamiseen ja vaihtuvuuden pienenemiseen.fi
dc.format.extent89
dc.language.isofi
dc.subject.othersitoutuneisuus
dc.titleOrganisaatiokulttuurin tutkimus asiakaspalveluyrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007165343
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysoviestintä
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record