Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.authorHarjupatana, Heli
dc.date.accessioned2020-06-30T10:34:28Z
dc.date.available2020-06-30T10:34:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70993
dc.description.abstractItseohjautuvuus kuvaa yksilön kykyä säädellä omaa toimintaansa erilaisissa tilanteissa erilaisten kykyjen avulla. Koulussa itseohjautuva toiminta ilmenee oppilaan oma-aloitteisena, suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä työskentelynä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin neljän eri yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaiden ja heidän biologian aineenopettajiensa kokemuksia siitä, miten oppilaan itseohjautuvuuden kehitystä voidaan tukea opetusmenetelmien ja työtapojen avulla ihmisen biologian kurssilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös millaiset valmiudet yhdeksäsluokkalaisilla on soveltaa ihmisen biologian tietoja. Oppilaille pidettiin anonyymi sähköinen kysely ja opettajille puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ihmisen biologian kurssi pystyy edistämään oma-aloitteisuuden ja pitkäjänteisen työskentelyn kautta oppilaan itseohjautuvaa toimintaa. Opetusmenetelmien ja työtapojen monipuolisuus ei suoraan tämän tutkimuksen perusteella edistä oppilaan itseohjautuvuutta. Opetusmenetelmien monipuolisuus kuitenkin tukee oppilaan oma-aloitteisuuden ja pitkäjänteisyyden kehitystä. Oppilaiden kyvyssä soveltaa ihmisen biologian kurssin tietoja oli eroja koulujen välillä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yksittäisen oppiaineen yksittäinen kurssi pystyy edistämään oppilaan oma-aloitteisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja näin tukemaan oppilaiden itseohjautuvuuden kehitystä, josta on hyötyä peruskoulunsa loppusuoralla oleville, pian jatkokoulutukseen tai työelämään siirtyville nuorille.fi
dc.description.abstractSelf-direction is person’s quality that combines many other abilities. In the context of learning, self-directed action that supports student’s learning appears when student is working enterprisingly, systematically, and persistently. In this study, four upper comprehensive schools were taken on examination. The aim of this study was to examine 9th grade students’ and their biology teachers’ experiences on how teaching methods in the human biology course can promote student’s self-directed actions. It was also studied how well 9th grade students can apply their biology skills in their everyday life. Material of this study consists of an electric and anonymous survey directed to students and a half-structured theme interview applied to their biology teachers. Student’s ability to work initiatively developed during the human biology course. It was also found that students’ ability to work on a long-term basis significantly affected this initiative ability. Based on this study it can be pointed out that human biology course, that is carried out in accordance with the new National core curriculum for comprehensive school, can promote student’s self-direction during initiative and perseverance actions. Further it can be said that diversity of teaching methods does not clearly affect student’s self-direction but affects those abilities that then affect self-directed action. There were also differences between the four schools in students’ ability to apply their knowledge in biology in everyday life. In conclusion single subject’s single course can promote certain factors in students’ self-direction ability, which they will need in their future studies and life.en
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.otherPerusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
dc.subject.otheropetusmenetelmät ja työtavat
dc.subject.otheroma-aloitteisuus
dc.subject.otherpitkäjänteisyys
dc.title9-luokkalaisten itseohjautuvuus ihmisen biologian kurssilla - Tapaustutkimus neljässä koulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006305177
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysoomatoimisuus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record