Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorLiimola, Susanna
dc.contributor.authorMajamaa, Sini
dc.date.accessioned2020-06-26T05:25:56Z
dc.date.available2020-06-26T05:25:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70932
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ranskalaisen Célestin Freinet’n (1896–1966) pedagogiikkaan liittyvässä viikon työt-toimintamallissa toteutuu alkuopetusikäisten itseohjautuvuus. Tutkimusaihe liittyy voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiintyvän itseohjautuvuuskäsitteen selkeyttämiseen. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten viikon töissä opetussuunnitelman näkemys itseohjautuvuudesta toteutuu. Tutkimus toteutettiin Freinet-pedagogiikkaa noudattavan alakoulun kahdessa luokassa. Tutkimusmetodina käytettiin kouluetnografiaa. Tutkimuksen aineisto videoitiin kolmen päivän aikana. Sitä käytettiin myöhemmin stimuloidun muistiinpalauttamisen menetelmällä tehdyssä haastattelussa. Tämän lisäksi haastattelimme kenttäjakson aikana luokkien opettajia sekä rehtori-toiminnanjohtajaa. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Myös videomateriaali litteroitiin ja analysoitiin merkitsemällä muistiin tutkimuksen kannalta tärkeät kohdat. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että alkuopetusikäisillä on valmiudet toimia itseohjautuvasti heidän tehdessään viikon töitä. Viikon työt antavat oppilaalle mahdollisuuden edetä omaan tahtiin ja omien valintojen mukaan. Näillä todettiin olevan vaikutusta itseohjautuvuuteen liittyvään sisäiseen motivaatioon. Perusopetussuunnitelman perusteiden arvopohjan mukaisesti oppilas on samalla aktiivisesti osallisena omassa oppimisessaan. Tutkimustuloksista nousee esille opettajan merkitys itseohjautuvassa oppimisprosessissa. Opettajan tulee ohjata, motivoida ja opettaa oppilaita tiedostamaan itseohjautuvuuteen liittyviä taitoja.fi
dc.format.extent93
dc.language.isofi
dc.subject.otherviikon työt
dc.title”Mä teen tän, tää on vaikeempaa!” : viikon työt Freinet-pedagogiikassa ja alkuopetusikäisen itseohjautuvuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006265120
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoFreinet-pedagogiikka
dc.subject.ysoitseohjautuvuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record