Show simple item record

dc.contributor.advisorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorOksanen, Heli
dc.date.accessioned2020-06-24T04:38:13Z
dc.date.available2020-06-24T04:38:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70290
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään luokkataustan vaikutusta opiskelua koskeviin valintoihin ja kokemuksiin. Lisäksi tarkoituksensa on tuoda esille, miten yksilölliset valinnat näkyvät valinnoissa ja kokemuksissa. Luokkataustan on todettu vaikuttavan edelleen nykypäivänä siihen, miten opiskelija kokee yliopistomaailman. Tutkielmassa kyseenalaistetaan nykyään paljon esillä olevaa ajattelua, että elämä olisi pelkästään itsestä kiinni. Tutkielmaa varten on kerätty haastatteluaineisto keväällä 2020 ja aineisto käsittää kuusi naista, jotka tekivät sillä hetkellä maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Naisten vanhemmilla ei ollut yliopistotaustaa, lukuun ottamatta yhtä vanhempaa. Tutkielman aihetta tarkastellaan Bourdieun pääomateorian avulla, mutta myös yksilöllistymisen käsitteen kautta. Haastattelut tehtiin teemahaastattelulle tyypillisin menetelmin ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkielman tulokset osoittavat, että luokkataustalla on ollut merkitystä siihen, miten ja minkälaisia valintoja on tehty opiskeluun liittyen. Lisäksi luokkataustalla on ollut vaikutusta siihen, millaiseksi opiskelu yliopistossa on koettu. Tuloksista voidaan myös päätellä, että yksilöllisillä valinnoilla on ollut merkitystä, mutta nämä valinnat eivät ole tapahtuneet aina vapaasta tahdosta. Lisäksi tulokset osoittavat, että valintoihin ja kokemuksiin on jossain määrin vaikuttanut varhaisella iällä peruskoulu ja yliopisto-opiskelujen aikana Kela.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokkatausta
dc.subject.otheryliopisto-opiskelu
dc.titleLuokkataustan ja yksilöllisten valintojen välimaastossa : millaisiin tekijöihin opiskeluun liittyvät valinnat ja kokemukset pohjautuvat?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244482
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoyksilöllistyminen
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysoyhteiskuntaluokat
dc.subject.ysopääoma


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record