Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorViiliäinen, Milja
dc.date.accessioned2020-06-23T07:08:56Z
dc.date.available2020-06-23T07:08:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70152
dc.description.abstractTämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää, missä määrin opiskelijan englannin kielen luetun ymmärtäminen ja opiskelustrategiat ennustivat tämän opintopistekertymiä ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena. Toisena tutkimustehtävänä tarkasteltiin englanninkielisen kurssimateriaalin määrän yhteyttä opintojen etenemiseen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (n = 31). Tutkimuksen aineistona käytettiin Jyväskylän yliopiston Student Life -toimintamallin Opiskelun taitokartta 2018 -aineistoa soveltuvin osin. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 216 opiskelijan vastauksista. Englanninkielisen kurssimateriaalin määrää kartoitettiin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmia tarkastelemalla. Aineiston analysoinnissa käytettiin SPSS Statistics 26 -ohjelmaa. Analyysimenetelminä käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyysiä, kategorista pääkomponenttianalyysiä ja hierarkkista lineaarista regressioanalyysiä. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelustrategiat ennustivat ensimmäisen ja toisen vuoden opintopistekertymiä koko tutkimusjoukolla ja naisilla, mutta ei miehillä. Opiskelustrategioita kuvaavista ulottuvuuksista keskittymiskyvyllä oli tilastollisesti merkitsevä omavaikutus. Englannin kielen luetun ymmärtäminen ei ollut tässä tutkimuksessa millään otoksella yhteydessä opintojen etenemiseen. Perusopintojen englanninkielisen kurssimateriaalin määrällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta opintojen etenemiseen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa tarkasteltuna.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherenglannin kielen luetun ymmärtäminen
dc.subject.otheropiskelustrategiat
dc.subject.otheropintojen eteneminen
dc.subject.otheryliopisto-opiskelijat
dc.titleEnglannin kielen luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden yhteys yliopisto-opintojen etenemiseen ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuotena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006234335
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysoopiskelutaito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record