Show simple item record

dc.contributor.advisorLönnroth, Harry
dc.contributor.authorHyöty, Pihla
dc.date.accessioned2020-06-15T11:59:59Z
dc.date.available2020-06-15T11:59:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69950
dc.description.abstractTämä tutkielma keskittyy ruotsin tunneilla esiintyvään häiriökäyttäytymiseen. Tutkielmassa tarkastellaan aiheen teoriataustaa ja tutkitaan opettajien käsityksiä häiriökäyttäytymisestä sekä sen mahdollisista syistä. Lisäksi selvitetään millaisia häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisy- ja ratkaisukeinoja opettajat käyttävät. Tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa häiriökäyttäytymisestä ilmiönä, lisätä opettajien tietoisuutta ja tuoda esiin konkreettisia keinoja, joita opettajat voivat hyödyntää käytännön työssään. Tutkielman aineisto koostuu viidestä teemahaastettelusta ja aineiston analyysimetodina käytetään kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että häiriökäyttäytymisenä pidetään yleensä toisia häiritsevää ja opetusta keskeyttävää ulospäin suuntautuvaa käytöstä. Sisäänpäin suuntautuvaa käytöstä ei sen sijaan pidetä samalla tavoin häiritsevänä. Tutkielman mukaan tyypillisimpinä syinä häiriökäyttäytymisen takana nähdään yhteiskunnallisia muutoksia, koulu- ja kotikohtaisia tekijöitä ja oppilaslähtöisiä syitä. Ruotsin tunneille tyypillisiksi häiriökäyttäytymistä aiheuttaviksi tekijöiksi luokitellaan motivaation puute, negatiivinen asennoituminen sekä kokemus kielen vaikeudesta ja merkityksettömyydestä. Tutkimuksen mukaan häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisykeinoina käytetään erilaisia käytännön toimia sekä vuorovaikutuksellisia että pedagogisia keinoja. Ratkaisukeinoina puolestaan käytetään sanallisia ja sanattomia viestejä sekä keskustelua yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän kanssa. Suosittuja ratkaisukeinoja ovat myös palkkiot ja lievät rangaistukset. Jonkin verran käytetään ekosysteemiin perustuvia ratkaisukeinoja. Sisäänpäin suuntautuneeseen häiriökäyttäytymiseen puututaan pääosin samoilla keinoilla. Lisäksi käytössä on henkilökohtaisempia ratkaisumalleja. Tutkimuksen mukaan häiriökäytöstilanteissa pidetään tärkeänä, että häiritsevästi käyttäytyvä oppilas tulee huomioiduksi. Tuloksissa painoittuivat vahvasti oppilaan ymmärtäminen, positiivinen pedagogiikka ja oppilaslähtöiset ratkaisut. Tutkimuksen mukaan häiriökäyttäytyminen tulee edelleen lisääntymään ja monimuotoistumaan tulevaisuudessa. Ratkaisuna oppilaiden häiriökäyttäytymistä ilmiönä tulisi käsitellä enemmän pedagogissa opinnoissa ja koulutukseen pitäisi lisätä erityispedagogiikan kursseja. Lisäksi koulutusta tulisi muokata vastaamaan paremmin työelämää ja jo työssä oleville opettajille tulisi tarjota lisäkoulutusta. Koulujen resursseja tulisi lisätä ja opetusryhmiä pienentää. Lisäksi kouluissa pitäisi ottaa käyttöön tunnetaitoja ja suvaitsevaisuutta opettavia toimintamalleja ja projekteja. Oppilaille tulisi myös opettaa teon ja seurauksen yhteyttä.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosv
dc.subject.otherproblembeteende
dc.subject.otherproblematiskt beteende
dc.subject.otherutmanande beteende
dc.subject.othersvenskundervisning
dc.titleSpråklärare som problemlösare : en undersökning av svensklärares praxis i utmanande undervisningssituationer
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006154191
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoongelmakäyttäytyminen
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record