Show simple item record

dc.contributor.advisorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorVikman, Sanni
dc.date.accessioned2020-06-09T12:39:10Z
dc.date.available2020-06-09T12:39:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69816
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää työntekijöiden kokemuksia ammatillisesta toimijuudesta, tunteista sekä niitä tukevasta johtajuudesta organisaatiomuutoskontekstissa. Lisäksi pyrkimyksenä oli syventää ymmärrystä johtajuuteen liittyvistä käytännöistä ja rakenteista, jotka työntekijät kokivat ammatillisen toimijuutensa tukemisen ja tunteidensa huomioimisen kannalta merkittäviksi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena osana Jyväskylän yliopiston TUNTO-hanketta. Tutkimuksen aineisto koostui rakennushanke- ja kiinteistöjen ylläpitopalveluihin keskittyneen organisaation kahdeksan työntekijän teemahaastatteluista. Aineisto analysoitiin käyttämällä temaattista analyysia. Työntekijät kokivat ammatillisen toimijuutensa melko vahvana, mikä näyttäytyi moninaisina kokemuksina vaikutusmahdollisuuksista, työkäytäntöjen kehittämisestä ja ammatillisen identiteetin muokkaamisesta. Tutkittavien ilmaisema tunnepuhe oli rikasta, ja se kohdistui tunneilmapiiriin, ammatilliseen toimijuuteen sekä organisaation toimipistejakoon. Ammatillista toimijuutta tukevan johtajuuden keskeisinä ulottuvuuksina koettiin olevan muun muassa esimiehen läsnäolo ja aito kiinnostus, motivointi, vaikutusmahdollisuuksien antaminen ja sujuva vuorovaikutus. Tunteet huomioivaa johtajuutta käsittelevissä kokemuksissa korostuivat esimiehen tietoisen läsnäolon ja aidon kohtaamisen, sallivuuden, tunteiden käsittelytaitojen, esimerkin ja persoonallisuuden merkitys. Tutkielman tulokset olivat samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Ammatillisen toimijuuden ja tunteiden havaittiin olevan toisiinsa vahvasti linkittyneitä ilmiöitä, joiden tukemiseksi tarvitaan konkreettisia johtamiskäytäntöjä. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tunteet huomioivassa muutosjohtamisessa, kuten tunnetoimijuuden ja organisaation tunneilmapiirin kehittämisessä.fi
dc.format.extent106
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.titleTyöntekijöiden kokemuksia ammatillista toimijuutta tukevasta ja tunteet huomioivasta johtajuudesta organisaatiomuutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006094059
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoorganisaatiomuutokset
dc.subject.ysojohtajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record