Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorCan, Jasemin
dc.date.accessioned2020-06-08T10:14:56Z
dc.date.available2020-06-08T10:14:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69775
dc.description.abstractVarhaiskasvatuksen toiminta perustuu erilaisille kulttuurisille ja sosiaalisille käytännöille, jotka muodostavat erityisen tilan tiettyyn kontekstiin kollektiivisten sekä yksilöllisten tulkintojen kautta. Lisäksi päiväkotiin rakentuu suhteita toimijoiden välille, jotka määrittelevät lasten sekä aikuisten paikkoja arjen tilanteissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ohjatun toiminnan käytännöistä ja siellä rakentuvista suhteista, joiden kautta lasten toimijuuden ymmärretään rakentuvan ohjatun toiminnan kentällä. Aineistonkeruu toteutettiin yhden varhaiskasvatusyksikön ohjattuja toimintahetkiä etnografisesti havainnoiden sekä näitä hetkiä videokuvaamalla. Tutkimuskohteina olivat lapset, aikuiset sekä heidän sosiaalinen toimintansa ja suhteet ohjatuissa toimintahetkissä. Lisäksi aineistoa kerättiin lapsia sekä aikuisia haastatellen. Aineisto analysoitiin kenttäanalyysin mukaan, jossa hyödynnettiin osittain teoriaohjaavaa analyysia. Tutkimuksessa on hyödynnetty laajasti ranskalaisen Pierre Bourdieun keskeisimpiä käsitteitä ja filosofista ajattelua. Tutkimustulokset osoittivat, että ohjatun toiminnan kenttä muodostuu toiminnallisten osuuksien sekä ohjatun keskustelun käytänteistä, joita tulkitsemalla lapset ja aikuiset osallistuvat pedagogisesti ohjattuihin toimintahetkiin. Lapset tarvitsivat osallistuakseen käytäntöihin kahdenlaisia resursseja, jotka muuttuivat toiminnallisissa osuuksissa taitopääomaksi sekä ohjatuissa keskusteluissa keskustelupääomaksi. Pääomien käyttö tuki lasten osallistumista ja niiden muuttuessa symboliseksi pääomaksi heille kertyi myös valtaa osallistua kenttää koskeviin määrittelyihin ja muuttaa sen toimintaa. Lasten toimijuus rakentui käytänteiden, subjektiivisten tulkintojen sekä pääomien kautta relaatiossa kentän muihin toimijoihin.fi
dc.format.extent114
dc.language.isofi
dc.subject.otherBourdieu
dc.subject.otherkenttä
dc.titleLasten toimijuuden rakentuminen ohjatuissa toimintahetkissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084032
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopääoma
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoetnografia
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record