Show simple item record

dc.contributor.advisorUkkonen-Mikkola, Tuulikki
dc.contributor.authorSaraste, Anita
dc.contributor.authorRajala, Piia
dc.date.accessioned2020-06-08T09:50:14Z
dc.date.available2020-06-08T09:50:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69767
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma käsitteli kasvatusyhteistyötä vanhempien näkökulmasta. Kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan varhaiskasvattajien ja lasten huoltajien välistä vuorovaikutus- ja yhteistyösuhdetta, jonka tavoitteena on lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena oli saada tietoa huoltajien odotuksista, kokemuksista ja kehitysideoista kasvatusyhteistyöhön liittyen. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisen yhteistyön he kokevat onnistuneeksi yhteistyöksi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastattelujen muodossa ja seitsemän haastateltavaa valittiin harkinnanvaraisesti Keski- ja Länsi-Suomen alueelta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustuloksista ilmenee, että vanhemmilla on yhteistyöodotuksia henkilökunnan osaamiseen, toimivaan vuorovaikutukseen ja perheen yksilölliseen kohtaamiseen liittyen. Tulosten mukaan onnistuneissa yhteistyön kokemuksissa painottuvat perhelähtöisyys, päiväkodin viestintä ja toiminnan näkyvyys, yhteisen tehtävän eteen toimiminen sekä henkilökunnan luottamusta herättävä työote. Kasvatusyhteistyön haasteet liittyvät vuorovaikutukseen, työntekijäsuhteisiin ja ympäristöön sekä toimintatapoihin. Kehitysideat liittyvät myötäelämiseen ja tilannetajuun vuorovaikutuksessa, sijaisten perehdyttämiseen, tietotekniikan hyödyntämiseen viestinnässä, perheiden osallisuuden parantamiseen sekä käytännönläheisyyden lisäämiseen VASU-keskusteluissa. Odotusten, kokemusten ja kehitysideoiden pohjalta voidaan havaita neljä onnistunutta kasvatusyhteistyötä tukevaa tekijää. Ne ovat perhelähtöisyys, vuorovaikutus, yhteistyön yhteinen päämäärä sekä henkilökunnan osaaminen.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.subject.otherperhelähtöisyys
dc.titleVanhempien näkemyksiä ja kokemuksia kasvatusyhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084024
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokasvatusyhteistyö
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record