Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.authorAnttila, Tiina
dc.contributor.authorEttanen, Julia
dc.date.accessioned2020-06-08T07:16:49Z
dc.date.available2020-06-08T07:16:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69748
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan ohjaustyylin yhteyttä ensimmäisellä luokalla olevien oppilaiden fysiologiseen stressiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Jyväskylän yliopiston Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -hanketta vuosina 2017-2022. Tutkimukseen osallistui 53 ensimmäisen luokan opettajaa ja 277 oppilasta. Stressiä mitattiin oppilaiden kortisoliarvojen avulla. Oppilailta kerättiin sylkinäytteitä kuusi kertaa koulupäivän aikana. Ohjaustyyliä arvioitiin Early Childhood Classroom Observation Measure (ECCOM) -havainnointimenetelmän avulla. Oppilaiden välisiä kortisoliarvojen muutoksia tutkittiin parittaisen t-testin avulla. Opettajan ohjaustyylin yhteyttä oppilaiden kortisoliarvoihin selvitettiin puolestaan korrelaatiokertoimien avulla. Tulokset osoittivat, että oppilaiden kortisoliarvoissa tapahtui muutosta aamupäivän ja iltapäivän mittauskertojen välillä. Oppilaiden kortisoliarvot olivat aamupäivällä korkeammat kuin koulupäivän päättyessä. Lisäksi tulokset osoittivat, että mitä vähemmän lapsilähtöistä ohjaustyyliä opettaja käytti, sitä korkeammat kortisoliarvot oppilailla oli iltapäivällä. Puolestaan, mitä enemmän opettajajohtoista ohjaustyyliä opettaja käytti, sitä korkeammat oppilaiden kortisoliarvot olivat iltapäivällä. Tämän tutkimuksen tulokset toivat uutta tietoa ohjaustyylin yhteydestä oppilaiden fysiologiseen stressiin. Opettajankoulutuksessa olisi tärkeää tuoda esille eri ohjaustyylejä sekä niiden merkitystä oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opettajien tulisikin pystyä reflektoimaan omaa toimintaansa luokassa, jotta opetus- ja ohjauskäytänteet tukisivat oppilaiden hyvinvointia ja vähentäisi heidän stressiään kouluarjessa.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjaustyyli
dc.subject.otherkortisoli
dc.subject.otherensimmäisen luokan oppilas
dc.titleOpettajan ohjaustyylin yhteys 1. luokan oppilaiden fysiologiseen stressiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006084006
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record