Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorUtti, Ville
dc.date.accessioned2020-06-05T08:13:13Z
dc.date.available2020-06-05T08:13:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69744
dc.description.abstractTulospalkkiojärjestelmän hyödyntäminen osana henkilöstön palkitsemista on tutkimuksien mukaan yleistynyt merkittävästi Suomessa. Samaan aikaan rakennusalalla tulospalkkiojärjestelmien käyttäminen on kuitenkin ollut harvinaisempaa. Yksi yleisimmistä syistä tulospalkkiojärjestelmän käyttämiselle on pyrkimys vaikuttaa organisaation tehokkuuteen ja suorituskykyyn. Kuitenkin aikaisempien tutkimuksien mukaan tulospalkkiojärjestelmien aikaansaamat käytännön vaikutukset eivät ole aina johtaneet parempaan suorituskykyyn, vaan merkittäviä eroja on löydetty eri organisaatioiden välillä. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia budjettiperusteisen tulospalkkiojärjestelmän vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon rakennusalalla case-tutkimuksen avulla. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja kyselylomakkeella. Ensin case-yrityksen henkilöstöltä selvitettiin haastattelujen avulla heidän kokemuksia ja mielipiteitä tulospalkkiojärjestelmästä. Tämän jälkeen he täyttivät kyselylomakkeen liittyen tulospalkkiojärjestelmän eri osa-alueisiin. Tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa henkilöstöstä koki taloudellisen suoritukseen perustuvan palkkion motivoivaksi ja toimintaa ohjaavaksi. Tämän lisäksi tulosten perusteella pystyttiin nimeämään tekijöitä, jotka vaikuttivat tulospalkkion motivoivaan vaikutukseen alentavasti. Merkittävimmät caseyrityksen toimintaympäristöön liittyvät muuttujat liittyivät suorituksen arvioinnissa käytettyyn budjettiin ja erityisesti sen tarkkuuteen. Budjetin tarkkuus vaikutti edelleen tavoitteiden saavutettavuuteen. Lisäksi henkilöstö koki, että eri työtehtävätyypillä koettiin olevan vaikutusta siihen, miten kohdeyrityksen käyttämä tulospalkkiojärjestelmä motivoi työskentelemään tavoitteiden eteen.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.othertulospalkkio
dc.titleTyöntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006054001
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysorakennusala
dc.subject.ysotulospalkka
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokannustimet
dc.subject.ysomotivointi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record