Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorPakkanen, Eero
dc.date.accessioned2020-06-05T07:50:25Z
dc.date.available2020-06-05T07:50:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69737
dc.description.abstractMaisterintutkielmani aiheena on mielekäs musiikin oppiminen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia mielekkäästä musiikinoppimisesta ja mitkä tekijät vaikuttavat tunnin mielekkyyteen. Tutkielman teoriaosassa käsittelen musiikinoppimista ja siihen yleisesti liittyviä asioita, kuten oppimiskäsityksiä, oppimisympäristöä, motivaatiota sekä mielekästä oppimista. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka aineiston keräsin eläytymismenetelmää käyttäen. Tutkimukseen osallistui 19 musiikinvalinnaisaineen opiskelijaa pirkanmaalaisesta yhtenäiskoulusta. Aineiston käsittelin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta esiin nousseita asioita peilasin yhteen Jonassenin (1995) mielekkään oppimisen kriteereihin sekä opetussuunnitelman tavoitteisiin. Eläytymismenetelmän aineiston keräsin lyhyinä kertomuksina kolmen annetun kehyskertomuksen mukaan. Kehyskertomukset pidin mahdollisimman lyhyinä helpon ymmärrettävyyden saavuttamiseksi vastaajien ikä huomioiden. Ensimmäisessä kysymyksessä oli tarkoitus kuvailla mielekästä musiikintuntia. Toisessa kysymyksessä kuvattiin epämielekästä oppituntia ja kolmannessa kysymyksessä vastattiin, millä tavoin epämielekkäästä tunnista olisi saanut mielekkään tunnin aikaiseksi. Tuloksista tuli esille, että oppilaat kokevat soittamisen eri muodoissaan mielekkäimpänä asiana musiikintunneilla. Muita esiin nousseita asioita olivat muun muassa laulaminen, soittimen ja soitettavan kappaleen valitseminen itse sekä hyvä yhteishenki. Epämielekkääksi koettiin osin samoja asioita kuin mielekkäissäkin vastauksissa, mutta negatiivisessa yhteydessä. Eniten mainintoja sai aina saman asian tekeminen tunnilla. Kolmannen kysymyksen vastauksissa nousi esille samoja asioita kuin ensimmäisen kysymyksen vastauksissa. Aineistoa käsittelin Jonassenin (1995) mielekkään oppimisen kriteereiden sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 vuosiluokkien 7-9 musiikin opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin verraten. Tuloksista ilmeni, että oppilaiden vastaukset vastasivat suurelta osin vuoden 2014 opetussuunnittelman tavoitteita ja mielekkyyden kriteerit sopivat hyvin musiikinopetuksesta nousseiden asioiden luokitteluun ja yläkäsitteiksi. Tuloksien perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että oppilaat odottavat musiikin tunneilta monipuolisia työskentelytapoja, mikä vastaa opetussuunnitelman tavoitteita.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.othermielekäs oppiminen
dc.titleYhdeksäsluokkalaisten kokemuksia mielekkäästä musiikin oppimisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006053994
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomielekkyys
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record