Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorValkama, Hannele
dc.contributor.authorMyötyri, Sari
dc.date.accessioned2020-06-05T07:03:22Z
dc.date.available2020-06-05T07:03:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69727
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on ulkona opettavien opettajien luontosuhde ja minkä he kokevat ulkona opettamisessa merkitykselliseksi. Tarkoituksenamme on ymmärtää sekä tulkita ulkona opettavien opettajien luontosuhdetta ja niitä asioita, joita he kokevat ulkona opettamisessa merkitykselliseksi. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka metodisena lähestymistapana on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote. Aineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tutkimuksen aineisto koostuu kuuden opettajan haastatteluista. Aineisto analysoidaan luokittelemalla se teemoihin ja merkityskokonaisuuksiin. Tutkimus osoittaa, että ulkona opettavilla opettajilla on vahva luontosuhde. He haluavat ulkona opettamisen kautta luoda myös oppilaille vahvistuvan luontosuhteen. Tämän lisäksi toiminnallisuus ja elämyksellisyys koetaan merkityksellisiksi asioiksi ulkona opettamisessa. Opettajat kokevat, että erilaiset oppijat hyötyivät ulkona oppimisesta ja se vaikuttaa positiivisesti oppilaiden opiskelumotivaatioon. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ulkona oppimisella ja opettamisella on merkittäviä vaikutuksia opettajan ja oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oppilaiden oppimisen ilo vahvistuu ja eri oppimistyylit pääsevät tasapuolisemmin käyttöön. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että ulkona opettamisen määrää perusopetuksessa tulee lisätä. Kuntien ja kaupunkien tulisikin panostaa resursseja opettajien lisäkoulutukseen ja materiaalipankkien tekemiseen.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otherulko-opetus
dc.subject.otherulkoluokka
dc.subject.othertoiminnallisuus
dc.title"Se on minun tapa toimia, minun tapa opettaa" : ulkona opettamisen lähtökohtina luontosuhde ja toiminnallisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006053984
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.subject.ysoelämyksellisyys
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record